Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zabezpieczenie roszczenia w postępowaniu upominawczym

2 komentarze

Pytanie: Chciałbym zapytać, czy można ubiegać się o zabezpieczenie roszczenia w postępowaniu upominawczym czy tylko w postępowaniu nakazowym? Nie mam wystarczających dokumentów dowodowych do postępowania nakazowego, tylko niepodpisana ze strony dłużnika faktura. A dłużnik z tego co mi już wiadomo, pozbywa się jawnego majątku i wnosi sprzeciwy od nakazów zapłaty żeby zyskać na czasie.

Przeczytaj też: Faktura bez podpisu odbiorcy a nakaz zapłaty

Odpowiedź: Art. 7301 § 1 KPC (Kodeks postępowania cywilnego) stanowi, że udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. O zabezpieczenie roszczenia można wnioskować w postępowaniu upominawczym lub zwykłym a nie w postępowaniu nakazowym ponieważ nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z chwila wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności.

Przeczytaj też: Egzekucja a zabezpieczenie roszczenia

Nasuwa się natomiast pytanie czy niepodpisana faktura jest dowodem który uprawdopodobnia istnienie roszczenia; w mojej ocenie – nie jest dowodem zawarcia transakcji handlowej. Reasumując, może Pan złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia w postępowaniu upominawczym natomiast mam poważne wątpliwości, czy sąd ten wniosek uwzględni chociażby ze względu na brak potwierdzenia istnienia roszczenia.

Przeczytaj też: Zabezpieczenie roszczenia pieniężnego przez komornika

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

5 lipca, 2022

Komentarze do 'Zabezpieczenie roszczenia w postępowaniu upominawczym'

Subscribe to comments with RSS

  1. Na niepodpisaną fakturę bez żadnych dowodów transakcji nie otrzyma zabezpieczenia roszczenia, to pewne.

    sru

    7 lip 22 o 01:40

  2. Z jednej strony, sądy wydają nakazy zapłaty na podstawie samej niepodpisanej faktury a z drugiej strony nie udzielą zabezpieczenia roszczenia na podstawie tejże?

    Anonim

    9 lip 22 o 08:53

Skomentuj