Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Opłata za wykonanie zabezpieczenia przez komornika

7 komentarzy

Pytanie: Uzyskałem sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Chciałbym skorzystać z możliwości wykonania zabezpieczenia przez komornika na majątku dłużnika. Ile wynosi opłata za wykonanie tego typu zabezpieczenia i czyli ustalana jest od wartości roszczenia które chcę zabezpieczyć czy od faktycznie dokonanego zabezpieczenia na majątku dłużnika czyli na przykład środków zabezpieczonych faktycznie na rachunku bankowym dłużnika?

Przeczytaj też: Zabezpieczenie roszczenia pieniężnego przez komornika

Odpowiedź: Stosownie do art. 31 Ustawy o kosztach komorniczych opłata stosunkowa od wniosku o wykonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego wynosi 5% wartości świadczenia, które ma podlegać zabezpieczeniu.

Przeczytaj też: Egzekucja a zabezpieczenie roszczenia

Z brzmienia powyższego przepisu wynika, że opłata pobierana jest nie od wartości roszczenia które faktycznie zostało zabezpieczone lecz od wartości roszczenia wskazanego we wniosku jako to które zostać zabezpieczone. Potwierdza powyższe uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2012 r., sygn. akt III CZP 66/12.

Przeczytaj też: Zabezpieczenie roszczenia w postępowaniu upominawczym

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

20 października, 2022

Komentarze do 'Opłata za wykonanie zabezpieczenia przez komornika'

Subscribe to comments with RSS

 1. Przepis wyraźnie mówi, że opłata pobierana jest od wnioskowanej kwoty zabezpieczenia a nie od wykonanej kwoty. Poza tym jak ocenić wartość zabezpieczenia na przykładowo nieruchomości dłużnika… Inna sprawa, że płacimy za przysłowiowego kota w worku w takim rozumieniu, że nie wiadomo czy komornik w ogóle znajdzie jakikolwiek majątek dłużnika.

  yeti

  20 paź 22 o 11:07

 2. Mam nakaz zapłaty na 300k, wiem że mój dłużnik ma 1/2 nieruchomosci o wartości ok 250k. Te 5% zapłacę od wartości wierzytelności, nieruchomosci czy kwoty za jaką uda się sprzedać udział??

  Karol

  20 paź 22 o 15:55

 3. Te 5% zapłaci Pan komornikowi od kwoty roszczenia którą wskaże komornikowi aby ja zabezpieczył na mieniu dłużnika czyli np. na tej nieruchomości. Jeżeli nie uda się komornikowi znaleźć innego majątku który zabezpieczy resztę tego roszczenia czyli ok. 50k, to i tak skasuje Pana na 5% od 300k. Jeśli nie o to pan pyta, to proszę o doprecyzowanie pytania. Pytanie też, czy ten udział w nieruchomości nie jest obciążony hipoteką np. na rzecz banku i jak wysoką hipoteką.

  admin

  20 paź 22 o 16:24

 4. Czyli rozumiem, że jeśli na udział w nieruchomości nie znajdzie się chętny nabywca, to i tak poniosę koszt związany z dokonaniem zabezpieczenia jej?

  Karol

  20 paź 22 o 17:16

 5. Zgadza się.

  admin

  20 paź 22 o 17:30

 6. A czy w przypadku wszczęcia egzekucji, której podstawą jest sądowy obowiązek naprawienia szkody na moją rzecz komornik także zażąda 5% opłaty od kwoty? Dodam, że nie wiem gdzie i czy w ogóle dłużnik posiada majątek.

  Maria

  21 paź 22 o 20:53

 7. Jeżeli zostaje wszczęta egzekucja, to już brak podstaw (i potrzeby) do zabezpieczenia, komornik wtedy po prostu prowadzi egzekucję i nie pobiera od wierzyciela opłaty nie licząc zaliczek na poszukiwanie majątku i korespondencję. Wysokość zaliczki zależy od wnioskowanych sposobów egzekucji (od kilkudziesięciu do ok. 200-300 złotych).

  admin

  21 paź 22 o 21:53

Skomentuj