Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Zabezpieczenie majątkowe na wspólności małżeńskiej

1 komentarz

Pytanie: Czy mając jeszcze nieprawomocny nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym przeciwko dłużnikowi mogę żądać zabezpieczenia nie tylko na jego osobistym majątku ale i na wspólnym z jego żoną? Chodzi mi o to, czy działa to tak jak na przykład przy zajęciu wspólnej nieruchomości mając tytuł wykonawczy tylko na jednego współmałżonka.

Odpowiedź: Zgadza się, zgodnie z art. 7431 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia wydane przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim stanowi podstawę do podjęcia czynności związanych z wykonaniem zabezpieczenia na mieniu wchodzącym w skład majątku wspólnego.

Istotne są też kolejne paragrafy tego przepisu a mianowicie:

§ 2. W terminie tygodnia od dnia dokonania pierwszej czynności związanej z wykonaniem zabezpieczenia małżonek obowiązanego może sprzeciwić się wykonaniu postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, o czym organ wykonujący zabezpieczenie niezwłocznie zawiadamia uprawnionego.
§ 3. Sprzeciw małżonka obowiązanego, o którym mowa w § 2, nie wstrzymuje wykonania zabezpieczenia. Jeżeli jednak zabezpieczenie prowadzi do zaspokojenia uprawnionego, wstrzymuje się wypłatę pieniędzy uzyskanych w postępowaniu zabezpieczającym.
§ 4. W razie sprzeciwu, o którym mowa w § 2, uprawniony może w terminie dwóch tygodni od dnia zawiadomienia, pod rygorem upadku zabezpieczenia w zakresie wykonania na mieniu wchodzącym w skład majątku wspólnego, wystąpić do sądu o nadanie temu postanowieniu klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi obowiązanego.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

29 grudnia, 2020

kategoria windykacja

tag

1 komentarz do 'Zabezpieczenie majątkowe na wspólności małżeńskiej'

Subscribe to comments with RSS

  1. Sporo dłużników i ich małżonków obawia się takich zajęć pomimo braku klauzuli na współmałżonka i braku możliwości otrzymania takiej rozszerzonej klauzuli. Chyba nie są pouczani przez komornika przy zajęciu o swoich prawach?

    Arto

    30 Gru 20 o 06:09

Skomentuj