Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zabezpieczenie majątkowe na wspólności małżeńskiej

4 komentarze

Pytanie: Czy mając jeszcze nieprawomocny nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym przeciwko dłużnikowi mogę żądać zabezpieczenia nie tylko na jego osobistym majątku ale i na wspólnym z jego żoną? Chodzi mi o to, czy działa to tak jak na przykład przy zajęciu wspólnej nieruchomości mając tytuł wykonawczy tylko na jednego współmałżonka.

Przeczytaj też: Składniki majątku osobistego współmałżonka

Odpowiedź: Zgadza się, zgodnie z art. 7431 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia wydane przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim stanowi podstawę do podjęcia czynności związanych z wykonaniem zabezpieczenia na mieniu wchodzącym w skład majątku wspólnego.

Przeczytaj też: Zajęcie wspólnego konta bankowego współmałżonków

Istotne są też kolejne paragrafy tego przepisu a mianowicie:

§ 2. W terminie tygodnia od dnia dokonania pierwszej czynności związanej z wykonaniem zabezpieczenia małżonek obowiązanego może sprzeciwić się wykonaniu postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, o czym organ wykonujący zabezpieczenie niezwłocznie zawiadamia uprawnionego.
§ 3. Sprzeciw małżonka obowiązanego, o którym mowa w § 2, nie wstrzymuje wykonania zabezpieczenia. Jeżeli jednak zabezpieczenie prowadzi do zaspokojenia uprawnionego, wstrzymuje się wypłatę pieniędzy uzyskanych w postępowaniu zabezpieczającym.
§ 4. W razie sprzeciwu, o którym mowa w § 2, uprawniony może w terminie dwóch tygodni od dnia zawiadomienia, pod rygorem upadku zabezpieczenia w zakresie wykonania na mieniu wchodzącym w skład majątku wspólnego, wystąpić do sądu o nadanie temu postanowieniu klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi obowiązanego.

Przeczytaj też: Egzekucja administracyjna z majątku wspólnego małżonków

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Komentarze do 'Zabezpieczenie majątkowe na wspólności małżeńskiej'

Subscribe to comments with RSS

 1. Sporo dłużników i ich małżonków obawia się takich zajęć pomimo braku klauzuli na współmałżonka i braku możliwości otrzymania takiej rozszerzonej klauzuli. Chyba nie są pouczani przez komornika przy zajęciu o swoich prawach?

  Arto

  30 gru 20 o 06:09

 2. Są pouczani tylko ogólnie na początku postępowania egzekucyjnego, że mogą złożyć skargę na czynności komornika a nie że to tego czy innego dotyczy.

  Anonim

  14 maj 21 o 11:42

 3. Co daje wierzycielowi weksel, czy to wystarczające zabezpieczenie wierzytelności na przykład pożyczki?

  adik

  11 gru 21 o 15:24

 4. Weksel nie jest żadnym zabezpieczeniem np. pożyczki której umowie często towarzyszy. Weksel umożliwia tylko sprawniejsze uzyskanie tytułu wykonawczego lub przynajmniej nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Jeżeli jednak okaże się ze dłużnik nie ma dochodów, majątku, to na nic tytuł wykonawczy, skoro egzekucja pożyczki (czy innej należności wcześniej niby że zabezpieczonej wekslem) okaże się po prostu bezskuteczna! Pożyczki pod weksel są udzielane często, można rzec, że zbyt często. Dlatego, że pożyczkodawca jeden z drugim bezmyślnie zadowala się wystawieniem mu weksla przez pożyczkobiorcę i często nie wymaga już żadnego faktycznego zabezpieczenia jakim jest zastaw albo wpis na hipotekę.

  admin

  11 gru 21 o 15:30

Skomentuj