Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zabezpieczenie roszczenia o podział majątku wspólnego

2 komentarze

Pytanie: Czy istnieje jakiś przepis na podstawie którego współmałżonek może żądać zabezpieczenia roszczenia o podział majątku wspólnego? Dodam, że w trakcie trwania procesu o rozwód.

Odpowiedź: Tak, jest to art. 730 kpc (kodeksu postępowania cywilnego). Sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Opłata od wniosku o zabezpieczenie roszczenia wynosi 100 złotych.

Przeczytaj też: Egzekucja a zabezpieczenie roszczenia

A czy uwzględnienie takiego wniosku jest obligatoryjne czy według uznania sądu a jeżeli według uznania sądu to w praktyce czy często w sprawach o podział wspólnego majątku jest taki wniosek uwzględniany czy raczej nie?

Przeczytaj też: Kredyt a podział majątku wspólnego po rozwodzie

Aby uzyskać zabezpieczenie należy zgodnie z art. 7301 kpc uprawdopodobnić interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia a interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

Generalnie sądy chyba niezbyt często przychylają się do wniosku o zabezpieczenie roszczenia tego typu.

Przeczytaj też: Przymusowy podział majątku wspólnego małżonków

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

6 sierpnia, 2022

Komentarze do 'Zabezpieczenie roszczenia o podział majątku wspólnego'

Subscribe to comments with RSS

  1. Nasunęło mi się pytanie, po co takie zabezpieczenie? Przecież do momentu podzielenia majątku jest to majątek wspólny a więc jeden współmałżonek nie ma możliwości sprzedać ani też podarować komuś na przykład wspólnego mieszkania albo samochodu.

    Tatiana

    8 sie 22 o 13:48

  2. Co do nieruchomości to zgoda, nie może sprzedać bez zgody współmałżonka ale inne składniki majątku wspólnego – może. Nie może darować bez zgody drugiego ale jeżeli obdarowany przyjmie darowiznę w dobrej wierze, np. samochód, to wtedy ta czynność prawna będzie ważna.

    admin

    8 sie 22 o 13:57

Skomentuj