Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Klauzula wykonalności na przedawniony wyrok

Brak komentarzy

Pytanie: Mam stary wyrok z którym nic nie robiłem, dłużnik jeszcze przed zakończeniem rozprawy wyjechał do USA i wobec tego nawet nie wystąpiłem o klauzulę wykonalności. To jest wyrok sprzed 12 lat czyli jeżeli dobrze zrozumiałem przepisy, dług jest już przedawniony. Ten dłużnik prawdopodobnie nie zorientuje się o przedawnieniu, to prosty robol – cieśla z gór. Pytanie zatem, czy sąd nada takiemu staremu wyrokowi klauzulę wykonalności żebym mógł uruchomić w sprawie komornika?

Odpowiedź: Nie nada. W art. 7821 § 1 napisano między innymi, że sąd odmawia nadania klauzuli wykonalności, jeżeli z treści tytułu egzekucyjnego wynika, że objęte tytułem wykonawczym roszczenie uległo przedawnieniu, chyba że (co jak mniemam nie zachodzi w Pana sprawie) wierzyciel przedstawi dokument, z którego wynika, że doszło do przerwania biegu terminu przedawnienia.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

30 listopada, 2020

kategoria windykacja

tag ,

Skomentuj