Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Klauzula wykonalności na przedawniony wyrok

7 komentarzy

Pytanie: Mam stary wyrok z którym nic nie robiłem, dłużnik jeszcze przed zakończeniem rozprawy wyjechał do USA i wobec tego nawet nie wystąpiłem o klauzulę wykonalności. To jest wyrok sprzed 12 lat czyli jeżeli dobrze zrozumiałem przepisy, dług jest już przedawniony. Ten dłużnik prawdopodobnie nie zorientuje się o przedawnieniu, to prosty robol – cieśla z gór. Pytanie zatem, czy sąd nada takiemu staremu wyrokowi klauzulę wykonalności żebym mógł uruchomić w sprawie komornika?

Przeczytaj też: Badanie przedawnienia przez komornika

Odpowiedź: Nie nada. W art. 7821 § 1 napisano między innymi, że sąd odmawia nadania klauzuli wykonalności, jeżeli z treści tytułu egzekucyjnego wynika, że objęte tytułem wykonawczym roszczenie uległo przedawnieniu, chyba że (co jak mniemam nie zachodzi w Pana sprawie) wierzyciel przedstawi dokument, z którego wynika, że doszło do przerwania biegu terminu przedawnienia.

Przeczytaj też: Windykacja przedawnionego długu

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

30 listopada, 2020

Komentarze do 'Klauzula wykonalności na przedawniony wyrok'

Subscribe to comments with RSS

 1. Góral dutki zapewne w sakiewce ma ukryte i i tak komornik nie znalazłby.

  Anonim

  9 lut 21 o 04:56

 2. 70 procent egzekucji komorniczych jest bez efektu. Najgorzej jest z alimentami.

  Ucla

  1 kw. 21 o 20:17

 3. 70 procent? bezskutecznych egzekucji albo takich co to udało się tylko np. 5% długu odzyskać jest chyba z 90%. Z grubsza to bez sensu jest chodzenie do sądu i do komornika, szkoda pieniędzy. Wyjątek to gdy wierzytelność jest zabezpieczona hipotecznie albo zastawem lub poręczeniem kogoś wypłacalnego.

  Agaton

  13 maj 21 o 14:42

 4. A zapomniałem, że miałem o coś zapytać a konkretnie to chodzi o ten dokument z którego wynika, ż doszło do przerwania biegu przedawnienia tak, że sąd nada klauzulę wykonalności. To chyba musi być dokument notarialnie potwierdzony?

  Agaton

  13 maj 21 o 14:44

 5. No też tak uważam; musi to być potwierdzony notarialnie dokument albo np. wydruk bankowego przelewu też potwierdzony.

  admin

  13 maj 21 o 14:53

 6. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym jest z 8 kwietnia 2002 r. Nakaz ten został zaopatrzony w klauzulę wykonalności 11 września 2015 r. Wierzyciel wystąpił z wnioskiem o wszczęcie egzekucji w sierpniu 2022 r. Komornik wydał postanowienie o wszczęciu egzekucji 12 sierpnia 2022 r.? Czy roszczenie wierzyciela nie jest przedawnione?

  Anonim

  6 wrz 22 o 15:02

 7. Jeżeli klauzula wykonalności została nadana nakazowi zapłaty obejmującemu przedawnione roszczenie, to miałeś siedem dni na wniesienie zażalenia na postanowienie sądu nadanie klauzuli wykonalności, licząc od dnia w którym się Pan o tym dowiedział a dowiedział się Pan 12 sierpnia 2022 roku kiedy to komornik wszczął postępowanie egzekucyjne. Aktualnie nie może Pan podnieść zarzutu przedawnienia – zarzut byłby spóźniony.

  admin

  6 wrz 22 o 15:41

Skomentuj