Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Jak długo trwa nadanie klauzuli wykonalności?

3 komentarze

Pytanie: Sąd wydał nakaz zapłaty, ciekawi mnie ile się czeka na klauzulę wykonalności? Oczywiście zakładam, że pozwany nie wniesie sprzeciwu. Słyszałem od znajomego, że może to trwać długo, nawet sześć tygodni?

Przeczytaj też: Klauzula wykonalności na wniosek czy z urzędu?

Odpowiedź: Jeżeli mowa o postępowaniu przed sądem rejonowym (nie w e-sądzie – Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym), to art. 781 1 KPC (Kodeksu postępowania cywilnego) stanowi, że wniosek o nadanie klauzuli wykonalności sąd rozpoznaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jego złożenia. Jest to jednakże termin instrukcyjny, który zwykle nie jest dotrzymywany i sąd może nadać klauzulę wykonalności istotnie dopiero po kilku tygodniach (a bywało, że jeszcze później).

Przeczytaj też: Nakaz zapłaty – czas oczekiwania

Proszę też wziąć pod uwagę to, że pozwany może nie podjąć przesyłki z sądu od razu albo i w ogóle skutkiem czego stwierdzenie prawomocności nakazu zapłaty może się znacznie przedłużyć a wniosek o nadanie klauzuli wykonalności może okazać się przedwczesnym i zostanie oddalony.

Przeczytaj też: Jak złożyć pozew do sądu?

Jak chodzi o klauzulę wykonalności w e-sądzie czyli w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym, to nadawana jest z urzędu czyli nie na wniosek natomiast czas oczekiwania może być zbliżony, jak wyżej.

Przeczytaj też: E-sąd opinie

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

19 lipca, 2022

Komentarze do 'Jak długo trwa nadanie klauzuli wykonalności?'

Subscribe to comments with RSS

 1. Naiwni wierzyciele szczęśliwi, że oto otrzymali klauzulę wykonalności a nie wiedzą, że na 80% komornik nie ściągnie długu i tylko większy koszt poniosą, na zaliczki komornicze.

  Socha

  19 lip 22 o 12:35

 2. I za niedotrzymanie terminu instrukcyjnego nic sędziemu czy tam referendarzowi ani w ogóle sądowni nie grozi. Martwy przepis w praktyce.

  Zaku

  20 lip 22 o 05:28

 3. w e-sąd czekałem prawie trzy miesiące na klauzulę i może jeszcze czekałbym ale zatelefonowałem idąc za czyjąś radą do tego pseudo sądu i przypomniałem się, na drugi dzień po tym klauzula była nadana.

  antek

  22 lip 22 o 14:19

Skomentuj