Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Czy klauzula wykonalności przerywa bieg przedawnienia?

2 komentarze

Pytanie: Czy wniosek do sądu o nadanie nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności albo chociaż samo nadanie klauzuli wykonalności przerywa bieg przedawnienia?

Przeczytaj też: Zwrot pozwu a przerwanie biegu przedawnienia

Odpowiedź: Tak, już samo złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty (wyrokowi) powoduje przerwani4e biegu przedawnienia a zarazem zawieszenie tegoż biegu aż do zakończenia postępowania klauzulowego. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku wydanym 12 stycznia 2012 r., sygn. akt II CSK 203/11. Jest to bowiem czynność przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia roszczenia a takowa, zgodnie z art. 123 § 1 pkt 1 przerywa bieg przedawnienia.

Przeczytaj też: Jak długo trwa nadanie klauzuli wykonalności?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

10 stycznia, 2023

Komentarze do 'Czy klauzula wykonalności przerywa bieg przedawnienia?'

Subscribe to comments with RSS

  1. Czy po umorzeniu egzekucji z powodu nieskuteczności bieg przedawnienia biegnie od nowa?

    Jadwiga

    10 sty 23 o 22:23

  2. Tak pod warunkiem, że nie był to skutek bezczynności wierzyciela.

    admin

    11 sty 23 o 05:19

Skomentuj