Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Klauzula wykonalności na wspólnika spółki komandytowej

Jeden komentarz

Pytanie: Czy można otrzymać klauzulę wykonalności na wspólnika spółki komandytowej a jeżeli tak to czy jest to trudny proces? Wiem, że przy spółce z o.o. to niepewna sprawa.

Przeczytaj też: Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom spółki jawnej

Odpowiedź: W spółce z o. o. wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za długi spółki, tylko członkowie zarządu ponoszą. Jak chodzi natomiast o odpowiedzialność wspólników spółki komandytowej, to zgodnie z art. 7781 tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce komandytowej sąd nadaje klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem (czyli przeciwko komplementariuszowi) za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, jak również wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna. Nie trzeba zatem wnosić powództwa przeciwko takiemu wspólnikowi.

Przeczytaj też: Jak oznaczyć w pozwie wspólników spółki cywilnej

W przypadku wspólnika będącego komandytariuszem, konieczne będzie jednak wniesienie pozwu przeciwko niemu. I komandytariusz w przeciwieństwie do komplementariusza, odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej jedynie do wysokości sumy komandytowej ustalonej w umowie spółki.

Przeczytaj też: Klauzula wykonalności na wniosek czy z urzędu?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

1 komentarz do 'Klauzula wykonalności na wspólnika spółki komandytowej'

Subscribe to comments with RSS

  1. Miałem jeden raz egzekucję komorniczą przeciwko spółce komandytowej a następnie przeciwko jej wspólnikowi. Brak jakiegokolwiek efektu. Strata pieniędzy na postępowania.

    Stasiek

    13 kw. 21 o 09:15

Skomentuj