Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Klauzula wykonalności na wniosek czy z urzędu?

Brak komentarzy

Pytanie: Udało mi się załatwić mój pierwszy nakaz zapłaty na pozew o 20000 zł napisany samodzielnie. I teraz pytanie do Pana gdyż w sądzie nikt nie odbiera telefonu, czy po klauzulę wykonalności muszę wystąpić z wnioskiem czy jest nadawana z urzędu?

Odpowiedź: To zależy od tego, czy nakaz zapłaty otrzymał Pan w sądzie rejonowym czy w elektronicznym postępowaniu upominawczym czyli w e-sądzie w Lublinie. W pierwszym przypadku zgodnie z art. 782. § 1 klauzulę wykonalności nadaje sąd w składzie jednego sędziego, na wniosek wierzyciela. Dotyczy to także wyroków niebędących nakazem zapłaty uzyskanych nie w elektronicznym postępowaniem upominawczym. W drugim przypadku czyli w e-sądzie, nakazowi zapłaty nadaje się klauzulę wykonalności z urzędu niezwłocznie po jego uprawomocnieniu się.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

1 grudnia, 2020

kategoria windykacja

tag

Skomentuj