Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Tag ‘kara umowna’

Maksymalna wysokość kary za zerwanie umowy telekomunikacyjnej

komentarze 3

Pytanie: Czy operator telefonii komórkowej może żądać zapłaty kary umownej w dowolnej wysokości według własnego widzimisię za zerwanie umowy telekomunikacyjnej, to znaczy wypowiedzenie jej przed terminem na jaki została zawarta? Oczywiście chodzi o karę zapisaną w umowie. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Wymagalność zapłaty kary umownej

komentarze 4

Pytanie: Wykonywałem usługi budowlano – remontowe dla pewnej firmy. Nie zwróciłem uwagi na zapis o naliczeniu kar umownych za każdy dzień przekroczenia terminu wykonania robót. Usługi ostatecznie wykonałem z pewnym opóźnieniem, zostały odebrane. Teraz boję się, że zleceniodawca każe zapłacić mi karę umowną za zwłokę w wykonaniu umowy a do tego odsetki. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Kara umowna za bezumowne korzystanie z lokalu

komentarzy 6

Pytanie: Czy w umowie najmu lokalu mieszkalnego mogę zawrzeć karę umowną za bezumowne korzystanie z lokalu czyli jeżeli najemca nie wyprowadzi się po rozwiązaniu umowy najmu? Na przykład podwójny czynsz za bezumowne korzystanie? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Wezwanie do zapłaty kary umownej

komentarze 3

Pytanie: We wrześniu podpisałem z właścicielem koparki umowę na wykonanie robót ziemnych. W umowie zastrzegłem karę umowną należną w przypadku niewykonania robót i tak też się stało, prace nawet nie zostały zaczęte a termin wyznaczony w umowie minął. Chce dochodzić zapłaty tej kary umownej. Nadmieniam, że przeczytałem artykuł o nienależnej karze umownej w przypadku braku szkody https://pamietnikwindykatora.pl/miarkowanie-kary-umownej-kara-umowna-a-brak-szkody/ ale w moim przypadku ta szkoda w związku z niewykonaniem umowy jest i okaże się znacznie większa od zastrzeżonej kary umownej. Więcej… »

Kara za przetrzymanie książki z biblioteki

komentarzy 7

Pytanie: Dowiedziałem się, że za nieoddawanie książki biblioteki naliczają kary pieniężne. Mam od dawna nieoddana książką, jaka to jest stawka dzienna takiej kary, kiedy się przedawnia? I czy windykacja jest zazwyczaj wszczynana, sądowa, komornicza? Więcej… »

Miarkowanie kary umownej. Kara umowna a brak szkody.

komentarze 2

Pierwotnie wpis ten miał dotyczyć wyłącznie miarkowania przez sąd kary umownej. Zdarza się bowiem, że strony umowy zastrzegają w niej karę umowną nieproporcjonalnie wysoką w stosunku do poniesionej przez jedną ze stron szkody wskutek niewywiązania się lub nienależytego wywiązania się przez drugą ze stron z umowy a czasem w ogóle szkody brak… No właśnie, kara umowna a brak szkody… Przygotowując się do napisania zamierzonego wpisu i z ostrożności sprawdzając, czy nic się nie zmieniło w przepisach a zwłaszcza w orzecznictwie bądź w doktrynie, odkryłem że owszem, zmieniło się. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,