Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Maksymalna wysokość kary za zerwanie umowy telekomunikacyjnej

3 komentarze

Pytanie: Czy operator telefonii komórkowej może żądać zapłaty kary umownej w dowolnej wysokości według własnego widzimisię za zerwanie umowy telekomunikacyjnej, to znaczy wypowiedzenie jej przed terminem na jaki została zawarta? Oczywiście chodzi o karę zapisaną w umowie.

Przeczytaj też: Przedawnienie długu z Orange

Odpowiedź: Nie. Maksymalna kara umowna za wypowiedzenie umowy z winy abonenta przed terminem nie może być wyższa od sumy opłat abonamentowych jaką operator otrzymałby gdyby umowa była kontynuowana do końca umowy.

Przeczytaj też: Wymagalność zapłaty kary umownej

Za stosowanie zawyżonych kar umownych za wypowiedzenie umowy jedna z firm (dostawca internetu) została ukarana przez UOKiK. W ogóle to kara umowna (nie tylko w tego typu umowach) ma rekompensować poniesioną szkodę i nie może jej przewyższać. Jeżeli przewyższa, to pozwany o zapłatę kary umownej może przed sądem domagać się jej miarkowania czyli zmniejszenia.

Przeczytaj też: Miarkowanie kary umownej. Kara umowna a brak szkody.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

24 maja, 2023

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Maksymalna wysokość kary za zerwanie umowy telekomunikacyjnej'

Subscribe to comments with RSS

 1. Mnie Orange naliczył karę ponad 1100 złotych za rzekome wcześniejsze wypowiedzenie umowy co nie miało miejsca. Otrzymuję wezwania do zapłaty, ignoruję je, niech idą do sądu to zobaczą.

  Kostek

  24 maj 23 o 15:29

 2. Może konsultant celowo wprowadził cię w błąd i wypowiedziałeś nieświadomie przed terminem jak mój kolega.

  Anna

  24 maj 23 o 21:21

 3. uokik to wziąłby się za pzu ale to też państwowa firma…

  Anonim

  26 cze 23 o 08:21

Skomentuj