Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kara umowna za bezumowne korzystanie z lokalu

1 komentarz

Pytanie: Czy w umowie najmu lokalu mieszkalnego mogę zawrzeć karę umowną za bezumowne korzystanie z lokalu czyli jeżeli najemca nie wyprowadzi się po rozwiązaniu umowy najmu? Na przykład podwójny czynsz za bezumowne korzystanie?

Odpowiedź: Nic takiego nie wchodzi w grę. Zgodnie z art. 18 Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie które odpowiada wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu. Nie wyłącza to odpowiedzialności najemcy lub innego użytkownika za szkodę na zasadach ogólnych jeżeli odszkodowanie o którym mowa wcześniej nie pokrywa poniesionych strat. Nie wchodzi w grę jednak kara umowna która zgodnie z art. 483 k.c. dotyczy naprawienia szkody wynikającej z umowy i nie znajduje żadnego zastosowania w przypadku stosunków pozaumownych, takich jak wynagrodzenie za bezumowne korzystanie kiedy to żadna umowa nie wiąże już wynajmującego i najemcy (wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2013 r., Sygn. akt I ACa 152/13).

Skądinąd jak chodzi o karę umowną, to najnowsze stanowiska sądów (w tym Sądu Najwyższego) są takie, że w przypadku braku szkody kara umowna nie należy się: https://pamietnikwindykatora.pl/miarkowanie-kary-umownej-kara-umowna-a-brak-szkody/.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

23 lutego, 2021

kategoria windykacja

1 komentarz do 'Kara umowna za bezumowne korzystanie z lokalu'

Subscribe to comments with RSS

  1. Bez sensu zatem jest istnieje w przepisach czegoś takiego jak kara umowna.

    baca

    24 Lut 21 o 21:48

Skomentuj