Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Kara umowna za bezumowne korzystanie z lokalu

6 komentarzy

Pytanie: Czy w umowie najmu lokalu mieszkalnego mogę zawrzeć karę umowną za bezumowne korzystanie z lokalu czyli jeżeli najemca nie wyprowadzi się po rozwiązaniu umowy najmu? Na przykład podwójny czynsz za bezumowne korzystanie?

Przeczytaj też: Wezwanie do zapłaty odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu – wzór

Odpowiedź: Nic takiego nie wchodzi w grę. Zgodnie z art. 18 Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie które odpowiada wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu. Nie wyłącza to odpowiedzialności najemcy lub innego użytkownika za szkodę na zasadach ogólnych jeżeli odszkodowanie o którym mowa wcześniej nie pokrywa poniesionych strat.

Przeczytaj też: Odcięcie mediów najemcy przez właściciela

Nie wchodzi w grę jednak kara umowna która zgodnie z art. 483 k.c. dotyczy naprawienia szkody wynikającej z umowy i nie znajduje żadnego zastosowania w przypadku stosunków pozaumownych, takich jak wynagrodzenie za bezumowne korzystanie kiedy to żadna umowa nie wiąże już wynajmującego i najemcy (wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2013 r., Sygn. akt I ACa 152/13).

Skądinąd jak chodzi o karę umowną, to najnowsze stanowiska sądów (w tym Sądu Najwyższego) są takie, że w przypadku braku szkody kara umowna nie należy się: https://pamietnikwindykatora.pl/miarkowanie-kary-umownej-kara-umowna-a-brak-szkody/.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

23 lutego, 2021

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Kara umowna za bezumowne korzystanie z lokalu'

Subscribe to comments with RSS

 1. Bez sensu zatem jest istnieje w przepisach czegoś takiego jak kara umowna.

  baca

  24 lut 21 o 21:48

 2. Osoba która korzysta bezumownie z lokalu najczęściej już od dawna nie płaci czynszu i tego czynszu nie zapłaci i komornik nic takiej osobie nie zabierze ponieważ najczęściej tacy ludzie nic nie mają. Pasożyty.

  wrzosek

  21 maj 21 o 17:55

 3. wrzosek, wiedza / doświadczenie przez Ciebie przemawia, poza szczególnymi – rzadkimi przypadkami gdy taki najemca jest jawnie wypłacalny (zwykle duża firma w sporze), inwestowanie w powództwo i egzekucję komornicza najczęściej jest stratą czasu.

  Albin

  10 lip 21 o 17:29

 4. Są sytuacje w których bezumowne korzystanie z lokalu dotyczy lokalu w którym wykonywana jest działalność gospodarcza i wtedy warto walczyć przed sądem i komornikiem.

  Krakus

  4 wrz 21 o 16:33

 5. Problem częsty jednak to to, że od wielu przedsiębiorców komornik też nie może wyegzekwować należności.

  admin

  4 wrz 21 o 18:32

 6. Jak jest obliczana opłata od pozwu za bezumowne korzystanie?

  Anonim

  31 mar 22 o 20:58

Skomentuj