Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kara za przetrzymanie książki z biblioteki

Brak komentarzy

Pytanie: Dowiedziałem się, że za nieoddawanie książki biblioteki naliczają kary pieniężne. Mam od dawna nieoddana książką, jaka to jest stawka dzienna takiej kary, kiedy się przedawnia? I czy windykacja jest zazwyczaj wszczynana, sądowa, komornicza?

Odpowiedź: Wysokość kary umownej za przetrzymywanie książek (i audiobooków, filmów) ustalana jest samodzielnie przez każdą bibliotekę. Umożliwia im to Ustawa o bibliotekach w art. 14 ust. 2 pkt milcząc w przedmiocie wysokości takiej kary (nazywanej też często upomnieniem czytelniczym). Jedna z bibliotek ustaliła sobie taka karę na poziomie 10 groszy dziennie, inna na 40 groszy dziennie a jeszcze inna (gdańska) aż na 50 groszy dziennie.

Tak, biblioteki w wielu przypadkach wszczynają windykację, także sądową a więc i (w razie braku zapłaty po wydaniu przez sąd nakazu zapłaty) kierują wnioski egzekucyjne do komorników.

Przyjmuje się, że roszczenia bibliotek z tytułu zapłaty kary przedawniają się po upływie trzech lat. Zaznaczam, że chodzi o roszczenie z tytułu zapłaty kary a nie zwrotu książki bo to drugie przedawnia się dopiero po sześciu latach.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

22 listopada, 2020

kategoria windykacja

tag

Skomentuj