Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Sprzedaż ruchomości zajętych przez komornika

3 komentarze

Pytanie: Czy komornikowi mogę zaproponować niesprzedany towar z mojej zamkniętej firmy? Mieszkam z rodzicami i tu jestem zameldowana. Znalazłam list w skrzynce że 14 lutego przyjdzie komornik. Czy da to coś jeśli powiem mu zgodnie z prawda że mieszkam tylko w jednym pokoju i tam mam nieliczne moje przedmioty?

Odpowiedź: Może Pani wskazać komornikowi ten towar żeby go zajął ale komornik musi ten towar sprzedać a nie przyjąć w rozliczeniu. Sprzedaż odbywa się w drodze licytacji publicznej albo na wniosek którejś ze stron (dłużnika lub wierzyciela) – z wolnej ręki na podstawie Art. 865 Kodeksu postępowania cywilnego który stanowi, że zajęte ruchomości nie używane, stanowiące przedmiot obrotu handlowego, komornik może sprzedać przedsiębiorcy prowadzącemu obrót takimi ruchomościami po cenach hurtowych, a gdy takie ceny nie zostaną udokumentowane, po cenach o 25% niższych od wartości szacunkowej ruchomości.

Przeczytaj też: Licytacja ruchomości – cena wywoławcza

Nie wiem, jak zachowa się komornik u Pani w mieszaniu po przyjęciu od Pani oświadczenia jak wyżej i być może oświadczenia innych domowników. Może uwierzy a może zechce zająć przedmioty osób trzecich które żądając zwolnienia tych przedmiotów powinny udokumentować, że są właścicielami tych przedmiotów. Jednak jeżeli są to przedmioty używane, to należy zauważyć, że komornicy zwykle odstępują od zajęcia takich przedmiotów pisząc w protokole że ruchomości nie przedstawiają wartości handlowej a jedynie użytkową. Są i tacy komornicy którzy zajmują nawet takie ruchomości ale raczej w celu postraszenia dłużnika a na licytacji zwykle nie znajdują nabywców.

Mam jeszcze pytanie odnośnie tego czy zabiera on przedmioty od razu czy dopiero po licytacji? Towar jest dużo więcej wart niż zadłużenie i nie wiem co mam zrobić. Czy weźmie pod uwagę sytuację rodzinną? Mieszkam z rodzicami, narzeczonym i rodzeństwem w wielodzietnej rodzinie. Ja w jednym pokoju z nim i mamy pomieszane rzeczy. Narzeczony ma dowody zakupu na swoje cenniejsze ale boję się że komornik postanowi to zająć bo to min. Komputer

Zgodnie z Art. 855. § 1 Kodeksu postępowania cywilnego zajęte ruchomości komornik pozostawia pod dozorem osoby, u której je zajął. Jeżeli towar jest wart więcej niż wynosi dług, to komornik powinien się cieszyć i nie zajmować się używanym wyposażeniem mieszkania. Pytanie jeszcze, co to za towar, czy łatwo zbywalny.

Komornik nie ma prawa odstąpić od egzekucji z uwagi na sytuację rodzinną dłużnika. Przeczytaj też: Samotna matka a komornik

Art. 845 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że zająć można ruchomości dłużnika będące w jego władaniu albo we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Nie podlegają jednak zajęciu ruchomości, jeżeli z ujawnionych w sprawie okoliczności wynika, że nie stanowią one własności dłużnika. Jeżeli zatem narzeczony bądź inna osoba trzecia udowodni że ruchomość jest jej własnością, to komornik nie ma prawa zająć tej ruchomości. Gdyby jednak zajął, to właściciel rzeczy może wnieść do sądu skargę na czynność komornika a w razie potrzeby na podstawie Art. 841. § 1 Kodeksu postępowania cywilnego właściciel może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji. Więcej w kwestii zajęcia nieruchomości osoby trzeciej: https://pamietnikwindykatora.pl/zajecie-ruchomosci-osoby-trzeciej-przez-komornika/

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Komentarze do 'Sprzedaż ruchomości zajętych przez komornika'

Subscribe to comments with RSS

 1. Udowodnienie własności bez oryginalnego imiennego rachunku zakupu jest praktycznie niemożliwe, przerabialiśmy to dwukrotnie w różnych sądach.

  Piotrek

  21 cze 21 o 21:49

 2. A mnie znajomy powiedział, że komornik od razu po zajęciu zabrał mu z mieszkania jakąś tam rzecz?

  Wowa

  27 lip 21 o 15:37

 3. Zmiana dozoru (czyli odebranie dłużnikowi przez komornika zajętych przedmiotów) jest możliwa tylko w określonych przypadkach – z ważnych przyczyn: https://pamietnikwindykatora.pl/oddanie-ruchomosci-pod-dozor-przez-komornika-zmiana-dozoru/

  admin

  27 lip 21 o 16:45

Skomentuj