Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Pozostawienie tytułu wykonawczego w aktach sprawy komorniczej

4 komentarze

Niejednokrotnie zadano mi takie pytanie, czyli dlaczego komornik, po wyegzekwowaniu należności i wydania postanowieniu o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, nie zwraca wierzycielowi (dokładniej: już byłemu wierzycielowi) tytułu wykonawczego. No, chodzi o to, aby już byłego wierzyciela nie korciło żeby ponownie – bezprawnie tenże tytuł wykorzystać (wnosząc jeszcze raz o egzekucję). Komornik pozostawia w aktach sprawy tytuł wyegzekwowany i informuje o tym wierzyciela i dłużnika po zakończeniu egzekucji.

Przeczytaj też: Koszty niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego

Zwracając wierzycielowi tytuł z którego część należności wyegzekwowano, komornik nanosi na tytule wykonawczym informację o tym, w jakiej części egzekucja była skuteczna – jaką kwotę wyegzekwowano od dłużnika. Wtedy jest to niezbędne, aby wierzyciel mógł np. sprzedać dług, udać się do innego komornika i generalnie aby był w stanie wykazać, że posiada wierzytelność. Jednak gdy tytuł wykonawczy został w całości wyegzekwowany, to komornik pozostawia tytuł wykonawczy u siebie w aktach sprawy.

Przeczytaj też: Spłata długu przed wszczęciem egzekucji

Jak już chyba pisałem na tym blogu przy innej okazji, ryzykują natomiast tacy dłużnicy, którzy dobrowolnie płacą dług stwierdzony tytułem wykonawczym – zanim wierzyciel skieruje tenże do egzekucji komorniczej. Dług spłacony a wierzyciel dalej ma tytuł wykonawczy, bez żadnych adnotacji. Jak słyszałem, już niejeden nieuczciwy były bo zaspokojony wierzyciel, skierował spłacony tytuł wykonawczy do egzekucji komorniczej i dług został w sumie spłacony dwukrotnie (raz spłacony a za drugim razem wyegzekwowany). Może więc lepiej dać zarobić komornikowi (nie spłacać wierzycielowi dobrowolnie tytułu wykonawczego poza komornikiem) ale za to później spać spokojnie? Nie zawsze jest czas aby w porę zareagować na taką niecelową egzekucję czyli zanim komornik przeleje “wierzycielowi” ściągnięte zwłaszcza z rachunku bankowego pieniądze.

Przeczytaj też: Adnotacja komornika na tytule wykonawczym

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

7 lipca, 2020

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Pozostawienie tytułu wykonawczego w aktach sprawy komorniczej'

Subscribe to comments with RSS

 1. Wierzyciel przekazał komornikowi tytuł wykonawczy do egzekucji. Komornik wysłał powiadomienia o wszczętej egzekucji. Ja nim dostałem powiadomienie o egzekucji zapłaciłem całość wierzycielowi. Komornik na wniosek wierzyciela umorzył postępowanie i klauzulę odesłał wierzycielowi. Komornik chciał ode mnie 5% kwoty egzekwowanej. Sąd postanowił że należy mu się tylko 100zł ponieważ roszczenie zapłaciłem przed otrzymaniem powiadomieniem o wszczętej egzekucji . I pytanie czy nie powinien komornik zatrzymać w aktach tytułu wykonawczego?

  Edmund

  20 lip 20 o 14:54

 2. O zatrzymaniu przez komornika tytułu wykonawczego mowa w Art. 816. § 1 kodeksu postępowania cywilnego który stanowi, że po ukończeniu postępowania egzekucyjnego należy na tytule wykonawczym zaznaczyć wynik egzekucji i tytuł zatrzymać w aktach, a jeżeli świadczenie objęte tytułem nie zostało zaspokojone całkowicie, tytuł zwrócić wierzycielowi. Wygląda na to, że skoro jako dłużnik spłacił Pan dług bezpośrednio wierzycielowi zanim otrzymał Pan zawiadomienie od komornika o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, to przyjmuje się (i słusznie), że nie jest to efekt działania komornika czyli że postępowanie egzekucyjne nie zostało przeprowadzone więc nie ma tu zastosowania przytoczony wyżej przepis. Nie znajduję też innego przepisu który nakazuje w takim przypadku komornikowi zatrzymanie tytułu wykonawczego w aktach sprawy. Reasumując wygląda na to, ze komornik postąpił zgodnie z obowiązującym prawem zwracając tytuł wykonawczy wierzycielowi.

  admin

  20 lip 20 o 15:09

 3. Przyszła mi na myśl taka hipotetyczna sytuacja, w której wierzyciel zgubił częściowo wyegzekwowany tytuł wykonawczy i wystąpił do sadu po nowy w zamian tego utraconego. Na nowym tytule wykonawczym oczywiście brak adnotacji. I co?

  Andy

  24 wrz 21 o 20:30

 4. Chodzi Panu o to czy w takiej sytuacji wierzycielowi uda się skierować do egzekucji pełną należność tzn. łącznie z tą częścią wyegzekwowaną już w poprzednim postępowaniu egzekucyjnym? No tak, komornik tego nie zakwestionuje ale przecież jest jeszcze dłużnik który zapewne pamięta o tym, że w poprzednim postępowaniu część wyegzekwowano. I oczywiście ma prawo w takiej sytuacji zażądać zmniejszenia należności do wysokości faktycznie pozostającej.

  admin

  24 wrz 21 o 20:37

Skomentuj