Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Spłata długu przed wszczęciem egzekucji

Brak komentarzy

Pytanie: Spłaciłem całkowicie wierzyciela ale co z wyrokiem? Co można zrobić żeby nie poszedł z nim do komornika za jakiś czas?

Odpowiedź: Jeżeli egzekucję prowadził komornik, to po wyegzekwowaniu długu umarza postępowanie i pozostawia tytuł wykonawczy w aktach sprawy – nie zwraca tytułu wierzycielowi, chyba że dłużnik spełnił roszczenie wierzycielowi zanim otrzymał powiadomienie od komornika o wszczęciu egzekucji. Jeżeli natomiast spłacił Pan wyrok dobrowolnie czyli jeżeli nie został przekazany komornikowi do egzekucji, to istnieje takie ryzyko, że nieuczciwy wierzyciel przekaże tenże wyrok komornikowi do egzekucji; nie ma Pan możliwości prawnej jako były dłużnik zmusić wierzyciela do przekazania Panu tytułu wykonawczego bądź zniszczenia go. Jedyne co może Pan zrobić gdy dojdzie do takiej niecelowej egzekucji, to szybko wnieść powództwo przeciwegzekucyjne (o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności) żądając zarazem zawieszenia postępowania egzekucyjnego a przede wszystkim zażądać od komornika wstrzymania się z dokonywaniem czynności egzekucyjnych przedkładając potwierdzenie spłaty wyroku. Jak najszybciej, żeby komornik nie zdążył przekazać byłemu wierzycielowi pieniędzy które ściągnął zwłaszcza z Pana rachunku bankowego. Ja osobiście kilka lat temu zapłaciłem dobrowolnie skandaliczny wyrok (wysoka kwota) pewnemu oszustowi którego prawnik najprawdopodobniej przekupił sędziów i dlatego przegrałem. Liczę się z tym, że oszust wciąż może skierować wyrok do niecelowej egzekucji komorniczej.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

30 stycznia, 2021

kategoria windykacja

Skomentuj