Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Spłata długu przed wszczęciem egzekucji

2 komentarze

Pytanie: Spłaciłem całkowicie wierzyciela ale co z wyrokiem? Co można zrobić żeby nie poszedł z nim do komornika za jakiś czas?

Przeczytaj też: Wierzyciel nie poinformował komornika o spłacie

Odpowiedź: Jeżeli egzekucję prowadził komornik, to po wyegzekwowaniu długu umarza postępowanie i pozostawia tytuł wykonawczy w aktach sprawy – nie zwraca tytułu wierzycielowi, chyba że dłużnik spełnił roszczenie wierzycielowi zanim otrzymał powiadomienie od komornika o wszczęciu egzekucji. Jeżeli natomiast spłacił Pan wyrok dobrowolnie czyli jeżeli nie został przekazany komornikowi do egzekucji, to istnieje takie ryzyko, że nieuczciwy wierzyciel przekaże tenże wyrok komornikowi do egzekucji; nie ma Pan możliwości prawnej jako były dłużnik zmusić wierzyciela do przekazania Panu tytułu wykonawczego bądź zniszczenia go.

Przeczytaj też: Niecelowe wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Jedyne co może Pan zrobić gdy dojdzie do takiej niecelowej egzekucji, to szybko wnieść powództwo przeciwegzekucyjne (o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności) żądając zarazem zawieszenia postępowania egzekucyjnego a przede wszystkim zażądać od komornika wstrzymania się z dokonywaniem czynności egzekucyjnych przedkładając potwierdzenie spłaty wyroku. Jak najszybciej, żeby komornik nie zdążył przekazać byłemu wierzycielowi pieniędzy które ściągnął zwłaszcza z Pana rachunku bankowego. Ja osobiście kilka lat temu zapłaciłem dobrowolnie skandaliczny wyrok (wysoka kwota) pewnemu oszustowi którego prawnik najprawdopodobniej przekupił sędziów i dlatego przegrałem. Liczę się z tym, że oszust wciąż może skierować wyrok do niecelowej egzekucji komorniczej.

Przeczytaj też: Ile dni ma komornik na przekazanie pieniędzy wierzycielowi?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

30 stycznia, 2021

kategoria windykacja

Komentarze do 'Spłata długu przed wszczęciem egzekucji'

Subscribe to comments with RSS

  1. Teraz jest tak, że przy pierwszym ściągnięciu pieniędzy przez komornika z konta bankowego komornik wstrzymuje się z przekazaniem pieniędzy wierzycielowi dłużej niż kiedyś, nie pamiętam dokładnie ile dni ale ta zwłoka umożliwia dłużnikowi a właściwie już nie dłużnikowi bo spłacił, powstrzymanie przekazania pieniędzy takiemu nieuczciwemu danemu ale już aktualnie nie wierzycielowi.

    Anonim

    7 kw. 21 o 16:02

  2. Najgorsze i najgłupsze w tym wszystkim jest to, że takie tak naprawdę wyłudzenie albo próba wyłudzenia pieniędzy od byłego dłużnika przy pomocy komornika według prawa naszego wyłudzeniem nie jest!

    Ala

    18 maj 21 o 06:10

Skomentuj