Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zakaz cesji wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę

2 komentarze

Wielu pracowników w całej Polsce walczy o odzyskanie zaległych pensji od pracodawcy który albo wciąż prowadzi działalność ale częściej już nie. Mają już wyrok sądu pracy, sprawa jest u komornika jednak nie ma żadnego odzewu albo jest już taka egzekucja umorzona jako bezskuteczna. Czy można sprzedać taki dług lub dokonać cesji do windykacji – pytają pracownicy.

Niestety, wciąż po staremu, czyli sprzedaż wierzytelności z tytułu wynagrodzenia jest niedopuszczalna. Zgodnie z art. 84 Kodeksu pracy pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę.

Przeczytaj też: Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia za pracę – wzór

Szkoda, bo są tacy którzy nawet formalnie nieściągalną wierzytelność są w stanie odzyskać dla siebie i gotowi są w tym celu nabyć ją za stosunkowo wysoką cenę. A też wiele firm windykacyjnych działa tylko w oparciu o cesję, co prawda powierniczą ale też nie jest taka cesja możliwa w przypadku wynagrodzenia. Dlatego spraw takich nie przyjmują. Niemożliwe jest zastosowanie często skutecznych metod windykacji, które szczególnie w niewielkiej miejscowości mogłyby być skuteczne a chodzi mi o upublicznianie długu pod pozorem zamiaru sprzedaży. Gdyby nie ten zakaz, to można by wieszać plakaty „sprzedam dług” (podana kwota i dokładne dane dłużnika). Ba, mają też windykatorzy zbiory adresów e-mail do firm w różnych miastach i gdyby nie ten zakaz cesji takiej wierzytelności, to można by je wykorzystać. A informacja o tym, że dłużnik nie zapłacił pracownikowi jest generalnie bardziej bulwersująca niż info o tym, że faktury nie zapłacił. Takie jak wyżej zasygnalizowane upublicznianie jest dalece bardziej skuteczne niż dopisywanie dłużnika do baz Biur Informacji Gospodarczej.

Zakaz cesji wierzytelności z tytułu wynagrodzenia należy uznać za krzywdzący dla wierzycieli – pracowników i głęboko niesłuszny. Czym kierował się ustawodawca, zakazując cesji takich wierzytelności? Tak, tak, wiem, specyfiką takich wierzytelności. Tylko co jest niby nie tak z ich specyfiką?! No jest dług bezsporny, stwierdzony tytułem wykonawczym, wierzyciel chciałby zbyć taką wierzytelność a nie może. Być może ktoś chętnie kupiłby taki dług aby dokonać kompensaty – potrącenia z długiem który z kolei on ma wobec tego przedsiębiorcy a tu nic z tego.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

7 lipca, 2020

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Zakaz cesji wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę'

Subscribe to comments with RSS

  1. To faktyczny skandal jest że tego rodzaju wierzytelności nie ma się prawa zbyć. A z wynagrodzeniem zwykle jest tak, że jest nie do odzyskania komorniczo.

    Pitu

    24 cze 21 o 10:50

  2. Zwykle każdy rodzaj należności jest nie do odzyskania komorniczo.

    Rattlesnake

    24 cze 21 o 11:08

Skomentuj