Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Termin do wniesienia skargi pauliańskiej

2 komentarze

Pytanie: Zwracam się do Państwa z takim pytaniem: moim rodzicom w 2001 roku został skradziony samochód / nie miał opłaty AC/, po kilku latach odkryto „dziuple” ujawniono sprawcę, jest wyrok w tej sprawie, który trafił do komornika w Myszkowie, ale niestety należności za samochód nie można odzyskać ponieważ sprawca siedzi w więzieniu w Herbach , majątek swój wcześniej rozpisał na chwilę obecną nic nie posiada, a pieniądze które “zarabia” w więzieniu idą na alimenty. Proszę mi odpowiedzieć, czy Państwo przyjęlibyście taką sprawę , czy istnieje choć cień nadziei na ściągnięcie pieniędzy przyznanych wyrokiem / 30 tys.zł/. Proszę o odpowiedź.

Przeczytaj też: Skarga pauliańska – czy ktoś wygrał?

Odpowiedź: Dopóki dłużnik siedzi w więzieniu, to z nim nie “pogadamy”. Co do przepisania majątku na osoby trzecie, to w sukurs wierzycielom przychodzi skarga pauliańska ale trzeba wiedzieć, że termin do wniesienia skargi pauliańskiej to pięć lat od takiego pozbycia się majątku przez dłużnika. W złożonej skardze pauliańskiej należy wskazać, jakie konkretnie składniki majątku przepisał i na kogo a nadto wykazać, że obdarowani wiedzieli o tym, iż dłużnik dokonuje darowizny po to, aby wierzyciel nie mógł wyegzekwować swej należności. Co prawda, gdy obdarowanymi są osoby z najbliższej rodziny dłużnika, to przyjmuje się, że wiedziały o tym celu dłużnika.

Przeczytaj też: Skarga pauliańska – przeciwko komu, kogo pozwać?

Art. 527 Kodeksu cywilnego: Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

Przeczytaj też: Skarga pauliańska przeciwko kolejnemu nabywcy

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

7 lipca, 2020

Komentarze do 'Termin do wniesienia skargi pauliańskiej'

Subscribe to comments with RSS

  1. Skarga pauliańska to martwy przepis, zupełnie nieskuteczny w praktyce.

    pacio

    24 cze 21 o 11:19

  2. Nie, wiele skarg pauliańskich zostało uwzględnionych. Niektóre są pewne z góry zwłaszcza jeżeli dłużnik obdarował członka najbliższej rodziny.

    admin

    24 cze 21 o 14:54

Skomentuj