Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Pozew o zapłatę – właściwość miejscowa sądu

Brak komentarzy

Pytanie: Od dawna przymierzam się do samodzielnego wniesienia pozwu o zapłatę w dwóch sprawach. Jedna to pożyczka udzielona kiedyś znajomemu który totalnie mnie ignoruje teraz i oczywiście nie zwraca pożyczki. druga to niezapłacona faktura za sprzedaż surowców (prowadzę firmę), dłużnik prowadzi jednoosobowa działalność gospodarczą. Mam tylko wątpliwości, który sąd w każdym z tych przypadków jest właściwy, czy ten w mojej miejscowości czy sądy w miejscowości zamieszkania, prowadzenia działalności dłużników?

Odpowiedź: Z jednej strony mamy art. 27 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego który stanowi, że powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania.

Mamy też jednak art. 34 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego stanowiący, że powództwo o wykonanie umowy można wytoczyć przed sąd miejsca jej wykonania a zgodnie z § 2 tegoż art., za miejsce wykonania umowy uważa się miejsce spełnienia świadczenia. Świadczeniem którego będzie Pan dochodził, jest zapłata a ta powinna zostać dokonana na Pana rzecz i przyjmuje się, że jest to miejsce zamieszkania powoda nawet jeżeli jest to przelew na rachunek urządzony w banku mającym siedzibę w innej miejscowości: https://pamietnikwindykatora.pl/cesja-wierzytelnosci-a-wlasciwosc-miejscowa-sadu/.

Podsumowując, może Pan wytoczyć powództwa o zapłatę w tych sprawach przed sąd właściwy dla Pana miejsca zamieszkania albo dla miejsca zamieszkania dłużników, jak Pan woli.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

21 grudnia, 2020

kategoria windykacja

tag

Skomentuj