Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Postępowanie nakazowe – do jakiej kwoty?

1 komentarz

Pytanie: Chciałbym wystąpić do sadu o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, mam cztery zaległe sprawy przeciwko różnym klientom. W nakazowym, bo opłata od pozwu wynosi tylko 1,25% a nakaz taki nawet nieprawomocny albo od którego wniesiono zarzuty, uprawnia do zabezpieczenia roszczenia przez komornika. Tylko chciałbym jeszcze wiedzieć, do jakiej kwoty roszczenia wydawany jest nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym?

Odpowiedź: Roszczenie w każdej wysokości może zostać objęte nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym ale aby uzyskać taki nakaz, musi być spełniony któryś z warunków wyszczególnionych w art. 485 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego który stanowi, że sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, jeżeli fakty uzasadniające dochodzone roszczenie są udowodnione dołączonym do pozwu:
1) dokumentem urzędowym;
2) zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem;
3) wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu.

Sąd wydaje również nakaz zapłaty przeciwko zobowiązanemu z weksla lub czeku.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

21 grudnia, 2020

kategoria windykacja

tag

1 komentarz do 'Postępowanie nakazowe – do jakiej kwoty?'

Subscribe to comments with RSS

  1. Z weksla nakaz jest najlepszy – natychmiastowa wykonalność. Weksel jest niedoceniany w Polsce ale też dlatego, że wiele osób nie wie jak się nim posługiwać.

    Czarodziej

    21 Gru 20 o 16:06

Skomentuj