Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Powierniczy przelew wierzytelności a legitymacja procesowa

1 komentarz

Pytanie: Znalazłem firmę windykacyjną która nie pobiera żadnych zaliczek i przedstawiła dobre referencje. proponuje jednak dziwną umowę to znaczy powierniczy przelew wierzytelności uzasadniając ją tym, że właściciel firmy w razie bezskutecznej windykacji sądowej może wystąpić jako powód na drogę sądową i otrzymać nakaz zapłaty a następnie jako wierzyciel występować w egzekucji komorniczej. Dzięki temu nie potrzeba płacić prawnikowi. Czy rzeczywiście taka umowa daje właścicielowi firmy windykacyjnej takie uprawnienia?

Odpowiedź: Tak, zawarcie umowy cesji wierzytelności w formie przelewu powierniczego powoduje uzyskanie przez cesjonariusza legitymacji procesowej – może wystąpić jako powód a następnie jako strona – wierzyciel w egzekucji komorniczej. Jako windykator zawarłem setki takich umów, w kilkudziesięciu sprawach wiosłem powództwo o zapłatę we własnym imieniu i uzyskałem tytuły wykonawcze. Zdarzało się, że pełnomocnicy pozwanych kwestionowali przed sądem moją legitymację procesową w związku z tym że jest to cesja jedynie powiernicza czyli w celu windykacji na zlecenie ale w każdym przypadku bezskutecznie – żaden sąd nie przychylił się do ich argumentacji.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

20 grudnia, 2020

kategoria windykacja

tag

1 komentarz do 'Powierniczy przelew wierzytelności a legitymacja procesowa'

Subscribe to comments with RSS

  1. Ja też wiele razy działem na podstawie przelewu powierniczego i nie było problemów z uzyskaniem nakazu zapłaty z tego tytułu.

    Anonim

    8 Lut 21 o 23:02

Skomentuj