Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Powierniczy przelew wierzytelności a legitymacja procesowa

4 komentarze

Pytanie: Znalazłem firmę windykacyjną która nie pobiera żadnych zaliczek i przedstawiła dobre referencje. proponuje jednak dziwną umowę to znaczy powierniczy przelew wierzytelności uzasadniając ją tym, że właściciel firmy w razie bezskutecznej windykacji sądowej może wystąpić jako powód na drogę sądową i otrzymać nakaz zapłaty a następnie jako wierzyciel występować w egzekucji komorniczej. Dzięki temu nie potrzeba płacić prawnikowi. Czy rzeczywiście taka umowa daje właścicielowi firmy windykacyjnej takie uprawnienia?

Przeczytaj też: Powierniczy przelew wierzytelności a cesja

Odpowiedź: Tak, zawarcie umowy cesji wierzytelności w formie przelewu powierniczego powoduje uzyskanie przez cesjonariusza legitymacji procesowej – może wystąpić jako powód a następnie jako strona – wierzyciel w egzekucji komorniczej. Jako windykator zawarłem setki takich umów, w kilkudziesięciu sprawach wiosłem powództwo o zapłatę we własnym imieniu i uzyskałem tytuły wykonawcze. Zdarzało się, że pełnomocnicy pozwanych kwestionowali przed sądem moją legitymację procesową w związku z tym że jest to cesja jedynie powiernicza czyli w celu windykacji na zlecenie ale w każdym przypadku bezskutecznie – żaden sąd nie przychylił się do ich argumentacji.

Przeczytaj też: Cesja wierzytelności a właściwość miejscowa sądu

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

20 grudnia, 2020

kategoria windykacja

tag ,

Komentarze do 'Powierniczy przelew wierzytelności a legitymacja procesowa'

Subscribe to comments with RSS

 1. Ja też wiele razy działem na podstawie przelewu powierniczego i nie było problemów z uzyskaniem nakazu zapłaty z tego tytułu.

  Anonim

  8 lut 21 o 23:02

 2. To taka fajna dla firm windykacyjnych fikcja prawna, można też dzięki temu spróbować windykacji w postępowaniu karmnym wnosząc zawiadomienie o wyłudzeniu albo też o udaremnieniu egzekucji przez dłużnika.

  niezdecydowany

  8 wrz 21 o 14:26

 3. Nie tylko na podstawie umowy powierniczej cesji ale i na podstawie tej właściwej cesji (kiedy to faktycznie kupiłeś dług płacąc zbywcy) nie jesteś pokrzywdzonym. Zawiadomienie o oszustwie czy udaremnieniu egzekucji możesz złożyć nawet nie będąc pokrzywdzonym i nie ma tu różnicy czy na podstawie cesji powierniczej czy na podstawie innej umowy o windykację a nawet bez umowy tylko na podstawie wiedzy, podejrzeniu popełnienia któregoś z tych przestępstw.

  admin

  8 wrz 21 o 17:45

 4. P.S. “karnym” a nie “karmnym” nie o Karmę mi chodziło.

  niezdecydowany

  8 wrz 21 o 14:27

Skomentuj