Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Pozwani solidarnie – właściwość sądu

6 komentarzy

Pytanie: Mam z tytułu działalności gospodarczej dwóch dłużników którzy byli wspólnikami spółki cywilnej która już nie działa i oni sami też nie prowadzą już działalności gospodarczej. Chcę pozwać ich solidarnie, jeden z nich na pewno podjął pracę etatową. Problem mam taki, że jeden z nich ma miejsce zamieszkania w Katowicach a drugi w Gliwicach i to są różne sądy właściwości miejscowej. To czy mam osobny pozew złożyć w sądzie właściwym dla tego z Katowic a więc w Katowicach a osobny pozew do sądu w Gliwicach przeciwko temu który mieszka w Gliwicach?

Przeczytaj też: Wniosek egzekucyjny – dłużnicy solidarni

Odpowiedź: Może Pan złożyć pozew w sądzie właściwym miejscowo dla Pana jako powoda: https://pamietnikwindykatora.pl/pozew-o-zaplate-wlasciwosc-miejscowa-sadu/.

A jeżeli pozew trzeba wnieść do sądu właściwego miejscowo dla miejsca zamieszkania / siedziby pozwanego a pozwanymi ma być kilka osób dla których według przepisów o właściwości ogólnej właściwe są różne sądy, to zgodnie z art. 43 Kodeksu postępowania cywilnego wybór między tymi sądami należy do powoda.

Przeczytaj też: Sprzeciw jednego z pozwanych solidarnie

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

13 kwietnia, 2021

Komentarze do 'Pozwani solidarnie – właściwość sądu'

Subscribe to comments with RSS

 1. A nie mnożna by wnieść pozwu do sądu właściwego dla siedziby spółki cywilnej oczywiście jeżeli wciąż działa?

  Katy

  13 kw. 21 o 10:57

 2. Nie ponieważ spółka cywilna nie posiada zdolności prawnej w tym sądowej. Pozywa się solidarnie wspólników a nie ich taką spółkę.

  admin

  13 kw. 21 o 13:43

 3. Czy tak samo jest gdy chodzi o spółkę jawną, też się jej nie pozywa?

  Marta

  9 cze 21 o 05:09

 4. W przypadku spółki jawnej jest inaczej, ma ona osobowość prawną i może być pozwana ale jej wspólnicy również.

  admin

  10 lip 21 o 16:13

 5. Opłata sądowa od pozwu przy dwóch pozwanych jest podwójna?

  pyta

  30 sie 21 o 15:02

 6. Nie, opłata jest jak za jednego pozwanego niezależnie od ich liczby – pozwanych solidarnie.

  admin

  30 sie 21 o 15:41

Skomentuj