Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Niepłacone alimenty – kara pozbawienia wolności

Jeden komentarz

Pytanie: Czy kara więzienia grozi w każdym przypadku niepłacenia alimentów, czy dopiero od jakiejś konkretnej kwoty, czy istnieją inne kryteria oceny karnej? Jaka kara więzienia jest możliwa, bo słyszałem raz że do roku kiedy indziej, że do dwóch lat.

Przeczytaj też: Dłużnik alimentacyjny pracuje na czarno

Odpowiedź: Zgodnie z art. 209 § 1 Kodeksu karnego za uchylanie się od płacenia alimentów grozi kara od grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeżeli jednak sprawca naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, to zgodnie z § 1a podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Przeczytaj też: Czy dłużnik alimentacyjny może wyjechać za granicę?

Odpowiedzialność karna powstaje jeżeli (zgodnie z art. 209 § 1 kk) łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące.

Przeczytaj też: Czy komornik może zabrać prawo jazdy?

Drugą konieczną do odpowiedzialności karnej przesłanką jest uchylanie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego. Pod pojęciem “uchylania się” jest negatywny stosunek psychiczny osoby zobowiązanej do świadczenia, sprawiający, że nie dopełnia ona nałożonego na nią obowiązku, mimo że ma obiektywną możliwość jego wykonania. Istotne jest zatem ustalenie przyczyny niepłacenia alimentów. Nie będzie uchylaniem się na przykład jedynie częściowe płacenie alimentów na dziecko w sytuacji w której dłużnik alimentacyjny ma na utrzymaniu także inne dziecko z drugiego związku i jego zarobki nie pozwalają na płacenie alimentów w całości. Jeżeli natomiast dłużnik nie podejmuje legalnej pracy którą mógłby podjąć zważywszy jego kwalifikacje oraz popyt na rynku pracy a jeszcze gorzej jeżeli do tego nie ma nikogo na utrzymaniu, to można uznać, że uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego.

Przeczytaj też: Sprzedaż długu alimentacyjnego

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

13 listopada, 2020

kategoria windykacja

tag

1 komentarz do 'Niepłacone alimenty – kara pozbawienia wolności'

Subscribe to comments with RSS

  1. Jak zwykle wszystko zależy od uznania sądu, nie istnieją ścisłe kryteria w tym zakresie.

    Iwan

    19 lip 21 o 03:47

Skomentuj