Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Jak komornik dowie się o spadku?

Brak komentarzy

Tytułowe pytanie zadaje sobie wielu dłużników będących spadkobiercami. O spadku komornik może dowiedzieć się od samego dłużnika wezwawszy go do złożenia wykazu majątku pod groźbą odpowiedzialności karnej za składania fałszywych zeznań. Czy fakt zatajenia uzyskania w spadku na przykład nieruchomości wyjdzie na jaw? Jest to możliwe albowiem nie tylko od dłużnika komornik może dowiedzieć się o tym, że dłużnik otrzymał spadek.

Najpewniejszym sposobem dla komornika na uzyskanie informacji o tym, czy dłużnik otrzymał spadek, jest zasięgnięcie informacji w urzędzie skarbowym ponieważ od spadków i darowizn opłaca się należny podatek

Może też dowiedzieć się w sądzie czy dłużnik nie nabył spadku.

Jednakże w obu przypadkach tzn. jak chodzi o urząd skarbowy w którym należy opłacić podatek od spadku oraz jak chodzi o sąd w którym przeprowadza się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, są to instytucje właściwe miejscowo dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy a nie spadkobiercy: https://pamietnikwindykatora.pl/dluznik-otrzymal-w-spadku-udzial-w-nieruchomosci-bez-ksiegi-wieczystej-w-innej-miejscowosci/ Jeżeli zatem spadkodawca miał adres zamieszkania właściwy miejscowo dla innego urzędu skarbowego i innego sądu niż te właściwe miejscowo dla miejsca zamieszkania spadkobiercy – dłużnika, to …

O spadku komornik może też dowiedzieć się oczywiście w ramach standardowego poszukiwania majątku: https://pamietnikwindykatora.pl/czy-zlecic-komornikowi-poszukiwanie-majatku-dluznika/.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

14 listopada, 2020

kategoria windykacja

tag

Skomentuj