Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Sprzedaż długu alimentacyjnego

Brak komentarzy

Pytanie: Egzekucja alimentów od byłego męża to udręka w większości bezskuteczna. Słyszałam, że są firmy windykacyjne które zajmują się skupowaniem długów, czy to prawda i czy mogłabym w imieniu dziecka taki narosły dług sprzedać?

Odpowiedź: Niestety, ale sprzedaż czyli cesja wierzytelności alimentacyjnych nie jest możliwa, co stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 24 lutego 2011 r., Sygn. akt III CZP 134/10. Cytat: “Wierzytelność o zapłatę wymagalnych świadczeń alimentacyjnych nie może być przedmiotem przelewu”. Zarówno bowiem prawa jak i obowiązki alimentacyjne mają ściśle osobisty charakter i cel alimentacji zostaje spełniony wyłącznie wtedy, gdy zapłata następuje przez dłużnika uprawnionemu.

Zdaję sobie sprawę z tego, że powyższe stanowisko jest wprost irytujące ale jest jak jest – nie można sprzedać długu alimentacyjnego ani firmie windykacyjnej ani osobie prywatnej, nikomu.

Abstrahując uważam, że nawet gdyby cesja alimentów była dopuszczalna, to prawdopodobnie żadna firma windykacyjna nie byłaby zainteresowana nabyciem takiego długu po bezskutecznej egzekucji komorniczej. Chyba że jacyś bandyci którzy odzyskują długi stosując groźby karalne i przemoc ale zlecanie takim windykacji jaki sprzedawanie im długu, jest ryzykowne także dla wierzyciela.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

13 grudnia, 2020

kategoria windykacja

tag

Skomentuj