Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Czy komornik może zabrać prawo jazdy?

10 komentarzy

Już kilkakrotnie otrzymałem tytułowe pytanie od Czytelników bloga, więc czas wyczerpująco odpowiedzieć. Zatrzymanie prawa jazdy jest możliwe w odniesieniu do dłużników alimentacyjnych przy zaistnieniu określonych okoliczności natomiast nie dokonuje tego komornik (ten urzędnik ma jedynie obowiązek dostarczyć na wezwanie odpowiednich informacji – dokumentów). Zatrzymanie prawa jazdy jest to jeden ze środków potencjalnie mobilizujących w odniesieniu do dłużników alimentacyjnych uznanych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych w sytuacji gdy egzekucja tych należności jest bezskuteczna ale nie wtedy, gdy przez okres ostatnich 6 miesięcy dłużnik wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów.

Procedura umożliwiająca zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnego została określona w Rozdziale II Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. O zatrzymanie dłużnikowi prawa jazdy może wystąpić osoba uprawniona do alimentów do organu właściwego dla swego miejsca zamieszkania czyli do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Procedurę zatrzymania prawa jazdy można wszcząć zgodnie z art. 5 pkt 3 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, jeżeli dłużnik uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił:
1) złożenia oświadczenia majątkowego,
2) zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy w terminie wyznaczonym przez organ właściwy dłużnika,
3) bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych.

Wówczas organ właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Gdy zapadnie decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, wówczas organ właściwy dłużnika po uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowców informacji, że dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego wraz z odpisem tej decyzji.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

2 stycznia, 2021

kategoria windykacja

tag ,

Komentarze do 'Czy komornik może zabrać prawo jazdy?'

Subscribe to comments with RSS

 1. To za inne niż alimentacyjne długi nie można zabrać prawo jazdy dłużnikowi?

  Anonim

  3 Sty 21 o 12:17

 2. Nie można, tylko za długi z tytułu alimentów.

  admin

  3 Sty 21 o 15:05

 3. Rzadko się to dzieje czyli odebrania prawa jazdy, kobiety uprawnione do alimentów nie mają wiedzy jak sprawę ruszyć. Ja ruszyłam ale mój były mąż dłużnik i bez prawa jazdy jeździ.

  Ona

  3 Sty 21 o 21:43

 4. Wiadomo coś na temat efektywności tego narzędzia windykacyjnego?

  Pira

  2 Lip 21 o 13:18

 5. Mnie nic nie wiadomo ale jeżeli któryś nie ma pieniędzy to i tak nie zapłaci.

  Anonim

  2 Lip 21 o 14:58

 6. A propos – komornik nie jest urzędnikiem (jak podano w artykule) jest funkcjonariuszem publicznym lecz nie urzędnikiem.

  Anonim

  2 Lip 21 o 15:01

 7. Jest komornik urzędnikiem państwowym od jakiegoś czasu, wcześniej było jak piszesz.

  admin

  4 Lip 21 o 05:18

 8. Jest to jeden z najgłupszych przepisów ten zezwalający na zabranie prawo jazdy dłużnikowi. Ilu kierowców zawodowych, ilu przedstawicieli handlowych zostanie pozbawionych możliwości znalezienia pracy z której mogliby te alimenty płacić?

  Osika

  4 Lip 21 o 21:48

 9. I ile osób będzie mialo utrudnione prowadzenie własnej firmy przez brak prawa jazy i możliwości dojazdu do klienta. To naprawdę idiotyzm.

  mimo woli

  21 Sie 21 o 19:41

 10. Bez prawa jazdy też da się jeździć. Nie wolno ale można jak to ujął Szwejk.

  Anonim

  5 Paź 21 o 08:01

Skomentuj