Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Egzekucja ZUS – przerwanie biegu przedawnienia

2 komentarze

Pytanie: Czy tylko sam fakt, że podobno wciąż prowadzone jest od kilku lat postępowanie egzekucyjne składek ZUS, bez zajmowania czegokolwiek od kilku lat, powoduje, że ich przedawnienie jest cały czas zawieszone albo przerwane? Kiedyś prowadziłem firmę, zamknąłem, pozostało trochę zaległości z tytułu składek, część wyegzekwowali, część nie. Było to siedem lat temu. Kilka miesięcy temu ponownie otworzyłem działalność gospodarczą, w innej branży ale to nie ważne.

Przeczytaj też: Czy długi wobec ZUS są dziedziczone

I składki które teraz na bieżąco opłacam ZUS przyporządkował do tych przedawnionych należności i żąda ponownego opłacenia tych bieżących składek. Odpisałem więc, że nie mają prawa przekierować wpłat na bieżące składki do przedawnionych należności, że te zobowiązania przedawniają się po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego.

Przeczytaj też: Przedawnienie odsetek od składek ZUS

W odpowiedzi otrzymałem z ZUS pismo o treści:

“Dokładnie zapoznałam się z uwagami zawartymi w Pana piśmie i z przykrością stwierdzam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie mamy podstaw dokonać przedawnienia należności z tytułu składek.
Z uwagi na wszczęcie działań przedegzekucyjnych i egzekucyjnych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przed upływem przedawnienia składek Pana zaległości za okres od grudnia 2013 r. do maja 2014 r. nie uległy przedawnieniu.
Uprzejmie wyjaśniam, że każda czynność zmierzająca do ściągnięcia należności, jeżeli o czynności tej został zawiadomiony dłużnik zawiesza bieg terminu przedawnienia (nie obowiązuje przedawnienie po 5 latach od daty wymagalności składki) – został Pan wezwany do uregulowanie zaległych należności następującymi pismami:
– za okres od grudnia 2013 r. do maja 2014 r. wystawiliśmy decyzję nr 380071DZPDK14/001207 doręczoną skutecznie 27 czerwca 2014 r., wysłaliśmy upomnienia nr UPM3800140016361-6365 skutecznie doręczone 2 października 2014 r., odpis tytułów wykonawczych o numerach RB-629/2014, RB-641/2014, RB-643/2014, RB-647/2014, RB-648/2014, RB-649/2014 skutecznie doręczony 24 grudnia 2014 r.
Biorąc pod uwagę to, że w stosunku do zaległości za okres od grudnia 2013 r. do maja 2014 r. jest prowadzone postępowanie egzekucyjna uznaje się, że bieg terminu przedawnienia tych należności pozostaje zawieszony od daty doręczenia upomnienia 2 października 2014 r. i tym samym składki są
nadal wymagalne.”

Przeczytaj też: Odwołanie od upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Co Pan o tym sądzi?

Odpowiedź: Tak, jeżeli formalnie toczy się postępowanie egzekucyjne więc bieg przedawnienia jest zawieszony.

Zobowiązania te byłyby przedawnione o ile w ciągu ostatnich pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego nie dokonano by żadnego zajęcia egzekucyjnego (np. rachunku bankowego) a wcześniej nie zostałaby wszczęta egzekucja ani czynności do niej zmierzające. Tylko w takim przypadku dochodzi do przerwania biegu przedawnienia w egzekucji administracyjnej składek ZUS. I co ważne, przedawnienie zaczyna biec ponownie już następnego dnia po dokonaniu zajęcia.

Przeczytaj też: Przedawnienie tytułu wykonawczego w egzekucji administracyjnej

I ma Pan rację, zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek ZUS ulegają przedawnieniu po pięciu latach licząc od końca roku kalendarzowego w którym dokonano zajęcia.

Ostatnie zajęcia miałem ponad 6 lat temu czyli co zrobić w takiej sytuacji?

Nic Pan nie ugra. Zarzut przedawnienia będzie bezpodstawny jeżeli bieg przedawnienia jest zawieszony a jest zawieszony.

Przeczytaj też: Zawieszenie egzekucji administracyjnej po wniesieniu zarzutu

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

8 lutego, 2023

Komentarze do 'Egzekucja ZUS – przerwanie biegu przedawnienia'

Subscribe to comments with RSS

  1. Ja nie wierze w to, że jest to nieznajomość przepisów. To są podstawowe kwestię i osoba która na co dzień pracuje w dziale egzekucji i której powierzono między innymi rozpatrywanie pism na pewno przepisy w tym zakresie zna. To umyślne wprowadzanie w błąd, naganne. Ciekawe ile osób udało się w błąd tak wprowadzić, zapewne niemało.

    Hubert

    8 lut 23 o 15:49

  2. Gdyby to była egzekucja na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego to tak, bieg przedawnienia pozostaje przerwany dopóki się nie zakończy egzekucja, no ale składek zus to jest egzekucja na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

    Maciek

    8 lut 23 o 19:14

Skomentuj