Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego a przedawnienie

Jeden komentarz

Pytanie: Czy zawieszenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela albo z urzędu powoduje też zawieszenie biegu przedawnienia egzekwowanej należności?

Odpowiedź: Nie. Przypadki zawieszenie biegu przedawnienia wyszczególnione są w art. 121 Kodeksu cywilnego i nie ma w tym przepisie mowy o zawieszeniu biegu przedawnienia w związku z zawieszeniem postępowania egzekucyjnego.

Przeczytaj też: Umorzenie egzekucji komorniczej a przedawnienie

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie powoduje też przerwania biegu przedawnienia. Bieg przedawnienia roszczenia bowiem przerywany jest zgodnie z art. 123 § 1 ust. 1 (jak chodzi o postępowanie egzekucyjne) przez każdą czynność przed organem powołanym do egzekwowania roszczeń przedsięwziętą w celu dochodzenia tegoż roszczenia. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie prowadzi do wyegzekwowania roszczenia.

Przeczytaj też: Kiedy dług u komornika ulega przedawnieniu?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

13 stycznia, 2021

1 komentarz do 'Zawieszenie postępowania egzekucyjnego a przedawnienie'

Subscribe to comments with RSS

  1. Skąd w ogóle to pytanie, po co. Przecież jeżeli postępowanie egzekucyjne zostanie podjęte na nowo czyli odwieszone, to bieg przedawnienia znowu zostanie przerwany – wyzerowany. A jeżeli postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone wskutek niepodjęcia albo na wniosek wierzyciela, to tak jakby wcale nie doszło w tej egzekucji do przerwania przedawnienia, tak jakby egzekucja nie została w ogóle wszczęta.

    Maciej

    13 sty 21 o 13:52

Skomentuj