Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Faktura bez podpisu odbiorcy a nakaz zapłaty

4 komentarze

Pytanie: Mam fakturę bez podpisu odbiorcy, czy na podstawie takiej faktury otrzymam w sądzie nakaz zapłaty upominawczy? Pytam, bo trafiłem na przepis art. 485 § 21 kpc w którym napisano, że sąd wydaje nakaz zapłaty na podstawie dowodu doręczenia dłużnikowi faktury a ja właśnie takiego dowodu nie mam, bo jak napisałem, faktura jest niepodpisana.

Odpowiedź: Wskazany przez Pana przepis dotyczy warunków wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym a Pan pyta o nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Nie istnieje przepis który wymieniałby dokumenty niezbędne do uzyskania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Wskazane są jedynie (w art. 409 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego) negatywne przesłanki wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, czyli w jakich przypadkach sąd nie wyda nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym czyli jeżeli:

1) roszczenie jest oczywiście bezzasadne;
2) twierdzenia co do faktów budzą wątpliwość;
3) zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego.

Niepodpisana przez odbiorcę i całkowicie niespłacona faktura załączona do pozwu bez jakiegokolwiek innego dokumentu, niewątpliwie może budzić wątpliwość co do tego, że pozwany faktycznie jest dłużnikiem powoda ale zetknąłem się wielokrotnie z wydaniem przez sąd nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym właśnie wyłącznie na podstawie niepodpisanej ze strony odbiorcy faktury.

Oczywiście należy mieć na względzie to, że od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym pozwany może wnieść sprzeciw i jeżeli podniesie zarzut, że nie otrzymał towarów / usług wynikających z faktury, to powód będzie musiał udowodnić, że pozwany je otrzymał gdyż jeżeli tego nie udowodni, to powództwo zostanie oddalone.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

19 grudnia, 2020

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Faktura bez podpisu odbiorcy a nakaz zapłaty'

Subscribe to comments with RSS

 1. Wobec niepodpisanej faktury kiedy pozwany wnosi sprzeciw to tylko dowód z ksiąg rachunkowych pozwanego czy ujął tą fakturę w kosztach. A szansa że ujął w takim przypadku czyli wiedząc, że wierzyciel nie ma żadnych dowodów, jest niewysoka.

  Miras

  12 Lut 21 o 20:32

 2. Myślę, że wielu takich dłużników nie wie o tym, nie zdaje sobie sprawy z tego, że taki dowód z ksiąg rachunkowych może zostać przeprowadzony.

  admin

  12 Lut 21 o 21:12

 3. Ja miałem sprawę której dzięki właśnie dowodowi takiemu z ksiąg rachunkowych wygraliśmy.

  Mietek

  12 Lip 21 o 17:03

 4. Mnie się udało wymigać od zapłaty, powództwo oddalone, był wniosek o dowód z księgowości ale fakturę po otrzymaniu podarłem.

  Anonim

  13 Lip 21 o 17:32

Skomentuj