Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Natychmiastowa wykonalność a prawomocność wyroku

2 komentarze

Pytanie: Czym różni się wyrok z rygorem natychmiastowej wykonalności od wyroku prawomocnego? Dodam że chodzi o wyrok zasądzający zapłatę. Przecież z w obu przypadkach można taki wyrok wysłać do komornika aby przeprowadził egzekucję?

Odpowiedź: Tak, zarówno wyrok z rygorem natychmiastowej wykonalności po nadaniu mu klauzuli wykonalności jak i wyrok prawomocny (też z klauzulą wykonalności) są tytułami uprawniającymi do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Wyrok z rygorem natychmiastowej wykonalności jest nieprawomocny czyli pozwany wciąż może odwołać się od takiego wyroku i powództwo może zostać ostatecznie oddalone. Jednak wniesienie środka odwoławczego nie powoduje wstrzymania egzekucji komorniczej, chyba że na wniosek powoda – wierzyciela. Następuje to dopiero po ostatecznym oddaleniu powództwa jeżeli do tego czasu powód otrzymał z egzekucji jakieś środki, to oczywiście powinien zwrócić je pozwanemu a jeżeli tego nie uczyni, pozwany może domagać się zwrotu na drodze sądowej.

Wyrok prawomocny natomiast już nie może zostać ani zmieniony ani uchylony.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

19 grudnia, 2020

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Natychmiastowa wykonalność a prawomocność wyroku'

Subscribe to comments with RSS

  1. A ja z takim pytaniem: czy po oddaleniu powództwa firma od której komornik wyegzekwował dług na przykład sprzedając samochody dostawcze i straciła przez to zyski, może żądać od powoda który przegrał, żeby powetował te straty?

    Barnaba

    19 Gru 20 o 19:46

  2. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 07.10.2009 r., Sygn. akt III CZP 68/09 stwierdził, że wierzyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w takim przypadku, chyba że złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji i jego popieranie było zachowaniem zawinionym.

    admin

    19 Gru 20 o 20:10

Skomentuj