Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Podpisana faktura a postępowanie nakazowe

2 komentarze

Pytanie: Mam do windykacji niezapłaconą fakturę, nawet częściowo nie jest spłacona ale widnieje podpis na niej ze strony nabywcy pod kwotą do zapłaty. Czy na podstawie takiej faktury otrzymam nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym? Jeżeli nie, to od upominawczego na pewno odwoła się żeby opóźnić wszczęcie egzekucji, kolega ma z nim taki właśnie problem chociaż ma należność bezsporną.

Przeczytaj też: Niewłaściwe uznanie długu a postępowanie nakazowe oraz Cofnięcie uznania długu

Odpowiedź: Zgodnie z art. 485 § 1 ust. 2) sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, jeżeli fakty uzasadniające dochodzone roszczenie są udowodnione dołączonym do pozwu zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem.

Faktura sprzedaży niewątpliwie jest rachunkiem (rozliczeniowym) i jeżeli jest podpisana przez właściciela bądź osobę uprawnioną do samodzielnego reprezentowania firmy, to jest spełniony powyższy wymóg – jest to zaakceptowany przez dłużnika rachunek na podstawie którego sąd może wydać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Uprawnienie do reprezentowania podmiotu to w przypadku spółek prawa handlowego odpis z rejestru KRS, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, to odpis z CEIDG.

Przeczytaj też: Faktura bez podpisu odbiorcy a nakaz zapłaty

Uwaga: nie wystarczy pieczęć pracownika firmy dłużnika w rodzaju “upoważniony do wystawiania i odbioru faktur VAT” kiedy to brak załączonego pełnomocnictwa dla takiej osoby do reprezentowania firmy. Sąd nie wyda (nie powinien wydać) nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym w takim przypadku.

Przeczytaj też: Uznanie długu przez pracownika

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

22 listopada, 2020

kategoria windykacja

tag ,

Komentarze do 'Podpisana faktura a postępowanie nakazowe'

Subscribe to comments with RSS

  1. Nawet niepodpisana faktura jest dowodem w sądzie a co dopiero podpisana.

    Anonim

    21 sty 21 o 15:07

  2. Niepodpisana faktura nie jest dowodem, jak już to fakt ujęcia jej przez pozwanego w kosztach prowadzenia działalności.

    admin

    21 sty 21 o 15:31

Skomentuj