Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Egzekucja alimentów i administracyjna z rachunku bankowego

Jeden komentarz

Pytanie: Czy mając postępowanie alimentacyjne gdzie co miesiąc ściągane są środki z konta i regulowane na bieżąco, przy kolejnym zajęciu z urzędu skarbowego środki będą szły do komornika?

Przeczytaj też: Przyłączenie się nowego wierzyciela do egzekucji a kwota wolna

Czy chodzi o sytuację w której konto zostanie zajęte też przez urząd skarbowy za nieopłacone podatki / składki ZUS (egzekucja administracyjna)? Wierzyciel alimentacyjny korzysta z pierwszeństwa w zaspokajaniu więc to drugie zajęcie – z urzędu skarbowego nie wpłynie na egzekucję alimentów. Dojdzie jedynie do zbiegu egzekucji i komornik przejmie egzekucję z urzędu skarbowego ale jak napisałem, alimenty będą egzekwowane w pierwszej kolejności.

Przeczytaj też: Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej

Bank blokuje większą kwotę niż kwota alimentów, więc rozumiem że nadwyżka powinna być przekazywana przez komornika na rzecz postępowania z US ?

Tak, jeżeli środków na koncie wystarcza do pokrycia należności alimentacyjnej i pozostaje nadwyżka, to tę nadwyżkę otrzyma urząd skarbowy. I tak się stanie tylko ze środkami powyżej kwoty wolnej (jeżeli jest to konto osobiste). W przypadku egzekucji alimentów kwota wolna na rachunku bankowym przysługuje ale w przypadku egzekucji innych należności ( w tym skarbu państwa – administracyjnej) kwota wolna przysługuje co miesiąc w wysokości 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Przeczytaj też: Przekroczenie kwoty wolnej od zajęcia

Niestety, konto jest firmowe.

Wobec tego sugeruję używanie na potrzeby prowadzenia firmy konta osobistego. Będzie Pan mieć wówczas kwotę wolna na tym koncie pomimo tego, że służy do rozliczeń w działalności gospodarczej. Korzystne oferty kont osobistych są tutaj.

Przeczytaj też: Konto osobiste jako firmowe

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

1 komentarz do 'Egzekucja alimentów i administracyjna z rachunku bankowego'

Subscribe to comments with RSS

  1. Jeżeli na koncie jest wynagrodzenie to nie podlega egzekucji nawet wobec alimentów o ile zostało to wynagrodzenie wcześniej zajęte a na pewno zostało zajęte.

    Anonim

    10 lut 23 o 06:05

Skomentuj