Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Przyłączenie się nowego wierzyciela do egzekucji a kwota wolna

Brak komentarzy

Pytanie: Niedługo do egzekucji wobec mnie chyba dojdzie jeszcze jeden wierzyciel. Czy przyłączenie się tego nowego wierzyciela wpłynie na wysokość kwoty wolnej od egzekucji z wynagrodzenia za pracę i z rachunku bankowego?

Przeczytaj też: Przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego

Odpowiedź: Kwota wolna od egzekucji z wynagrodzenia za pracę i z rachunku bankowego nie zmieni się po przyłączeniu się nowego wierzyciela do tych egzekucji, chyba że ten kolejny wierzyciel ma do egzekucji alimenty (a aktualnie egzekucja nie jest z tytułu alimentów). Jeżeli bowiem nowy wierzyciel ma należność alimentacyjną, to kwota wolna na wynagrodzeniu ulegnie zmniejszeniu do 60% stawki minimalnego wynagrodzenia a na rachunku kwota wolna w przypadku egzekucji alimentów nie istnieje.

Przeczytaj też: Przekroczenie kwoty wolnej od zajęcia

Żaden z tych wierzycieli nie jest wierzycielem alimentacyjnym. Czy wobec tego z wynagrodzenia komornik nie zwiększy poboru? I z rachunku bankowego też nie?

Nie zwiększy, nie ma prawa, to znaczy inaczej: kwoty ustawowo wolne od egzekucji nie ulegną zmniejszeniu, choćby przyłączali się kolejni wierzyciele ale nie z tytułu alimentów.

Przeczytaj też: Kwota wolna od zajęcia na wspólnym rachunku bankowym

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Skomentuj