Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Dzierżawca – uczestnik postępowania egzekucyjnego

2 komentarze

Pytanie: Aby być uczestnikiem postępowania egzekucyjnego – dzierżawca – koniecznie umowa dzierżawy mysi być wpisana do księgi wieczystej?

Przeczytaj też: Egzekucja z nieruchomości a umowa dzierżawy

Odpowiedź: Art. 922 kpc (kodeksu postępowania cywilnego) stanowi, że uczestnikami postępowania oprócz wierzyciela i dłużnika są również osoby, którym przysługują prawa rzeczowe ograniczone lub roszczenia albo prawa osobiste zabezpieczone na nieruchomości.

Przeczytaj też: Zajęcie nieruchomości a czynsz najmu

“Zabezpieczone na nieruchomości” czyli ujawnione w księdze wieczystej na podstawie art. 16 ustawy o księgach wieczystych i hipotece (zob. uwagi do art. 922 Kodeksu postępowania cywilnego w komentarzu pod red. E. Marszałkowskiej-Krześ, Legalis oraz w komentarzu T. Wiśniewskigo, LEX).

Przeczytaj też: Wypowiedzenie umowy najmu nieruchomości przez syndyka

Konkludując – warunkiem nadania dzierżawcy nieruchomości statusu uczestnika postępowania egzekucyjnego jest aby umowa dzierżawy była ujawniona w księdze wieczystej nieruchomości do której prowadzona jest egzekucja.

Przeczytaj też: Komornik nie wysłał uczestnikowi postępowania egzekucyjnego obwieszczenia o licytacji

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

15 listopada, 2022

Komentarze do 'Dzierżawca – uczestnik postępowania egzekucyjnego'

Subscribe to comments with RSS

  1. ale dla samej ważności umowy dzierżawy wpis do kw chyba nie jest konieczny?

    Jan

    15 lis 22 o 10:38

  2. Nie, dla ważności umowy wpis do KW nie jest potrzebny.

    admin

    15 lis 22 o 12:03

Skomentuj