Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Wypowiedzenie umowy najmu nieruchomości przez syndyka

Jeden komentarz

Pytanie: Wynajmuję mieszkanie znaczy jestem najemcą a nie właścicielem. Chcę ogłosić upadłość konsumencką. Czy to prawda, że wtedy syndyk może wypowiedzieć umowę najmu mieszkania wchodząc w moje prawa wynikające z umowy najmu? Po co miałby to robić, gdzie miałbym mieszkać po tym, pod mostem?

Odpowiedź: Nie, nie może. Umowę najmu syndyk może wypowiedzieć wstępując w prawa wynajmującego czyli właściciela nieruchomości postawionego w stan upadłości a nie w prawa najemcy postawionego w stan upadłości. Chodzi o art. 109 prawa upadłościowego stanowiący, że na podstawie postanowienia sędziego-komisarza syndyk wypowiada umowę najmu lub dzierżawy nieruchomości upadłego z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, także wtedy, gdy wypowiedzenie tej umowy przez upadłego nie było dopuszczalne. Sędzia-komisarz może wydać postanowienie, jeżeli trwanie umowy utrudnia likwidację masy upadłości albo gdy czynsz najmu lub dzierżawy odbiega od przeciętnych czynszów za najem lub dzierżawę nieruchomości tego samego rodzaju.

Z przytoczonego przez Pana przepisu nie wynika, że chodzi o wynajmującego a nie najemcę.

Wynika. Proszę wczytać się we fragment “Sędzia-komisarz może wydać postanowienie, jeżeli trwanie umowy utrudnia likwidację masy upadłości” – gdy mowa o masie upadłości, to chodzi o majątek upadłego a mieszkanie nie należy do najemcy – nie jest masą upadłości.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

5 września, 2022

kategoria inne

tag ,

1 komentarz do 'Wypowiedzenie umowy najmu nieruchomości przez syndyka'

Subscribe to comments with RSS

  1. Tylko ciekawe skąd dłużnik w upadłości bierze pieniądze na opłacenie najmu gdy przecież taki biedny i aż mu trzeba długi umarzać. Prawda często wygląda tak że pracują nielegalnie za duże pieniądze a upadłość to przykrywka.

    centy

    10 wrz 22 o 10:13

Skomentuj