Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Wypowiedzenie umowy najmu nieruchomości przez syndyka

Jeden komentarz

Pytanie: Wynajmuję mieszkanie znaczy jestem najemcą a nie właścicielem. Chcę ogłosić upadłość konsumencką. Czy to prawda, że wtedy syndyk może wypowiedzieć umowę najmu mieszkania wchodząc w moje prawa wynikające z umowy najmu? Po co miałby to robić, gdzie miałbym mieszkać po tym, pod mostem?

Przeczytaj też: Czy komornik może zająć mieszkanie komunalne?

Odpowiedź: Nie, nie może. Umowę najmu syndyk może wypowiedzieć wstępując w prawa wynajmującego czyli właściciela nieruchomości postawionego w stan upadłości a nie w prawa najemcy postawionego w stan upadłości. Chodzi o art. 109 prawa upadłościowego stanowiący, że na podstawie postanowienia sędziego-komisarza syndyk wypowiada umowę najmu lub dzierżawy nieruchomości upadłego z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, także wtedy, gdy wypowiedzenie tej umowy przez upadłego nie było dopuszczalne. Sędzia-komisarz może wydać postanowienie, jeżeli trwanie umowy utrudnia likwidację masy upadłości albo gdy czynsz najmu lub dzierżawy odbiega od przeciętnych czynszów za najem lub dzierżawę nieruchomości tego samego rodzaju.

Przeczytaj też: Upadłość konsumencka a brak majątku

Z przytoczonego przez Pana przepisu nie wynika, że chodzi o wynajmującego a nie najemcę.

Wynika. Proszę wczytać się we fragment “Sędzia-komisarz może wydać postanowienie, jeżeli trwanie umowy utrudnia likwidację masy upadłości” – gdy mowa o masie upadłości, to chodzi o majątek upadłego a mieszkanie nie należy do najemcy – nie jest masą upadłości.

Przeczytaj też: Upadłość wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

5 września, 2022

kategoria inne

tag ,

1 komentarz do 'Wypowiedzenie umowy najmu nieruchomości przez syndyka'

Subscribe to comments with RSS

  1. Tylko ciekawe skąd dłużnik w upadłości bierze pieniądze na opłacenie najmu gdy przecież taki biedny i aż mu trzeba długi umarzać. Prawda często wygląda tak że pracują nielegalnie za duże pieniądze a upadłość to przykrywka.

    centy

    10 wrz 22 o 10:13

Skomentuj