Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Komornik nie wysłał uczestnikowi postępowania egzekucyjnego obwieszczenia o licytacji

2 komentarze

Pytanie: Zaraz głębiej opiszę ten przypadek. Ja jestem dzierżawcą nieruchomości, komornik nie zawiadomił mnie o terminie 2 licytacji. Kilka dni temu smsem otrzymałem wiadomość, iż on otworzy nieruchomości skoro nie mogę być w przewidzianym terminie. I otworzył znaczy ślusarz zniszczył zamki (kłódki). Chcę złożyć skargę na komornika. Do sądu, zawiadomienie do prokuratury? Komornik zignorował mnie jako uczestnika postępowania egzekucyjnego, nie wysłał mi obwieszczenia o licytacji. gdybym je otrzymał, uzgodniłbym z nim kiedy mam być obecny aby wpuścić go z zainteresowanymi licytacją którzy chcieli obejrzeć nieruchomość a tak to przyszedł z nimi i wyłamał zamki.

Przeczytaj też: Oglądanie nieruchomości przed licytacją

Odpowiedź: Ja rozumiem, dzierżawi Pan nieruchomość od właściciela przeciwko któremu prowadzona jest egzekucja. Jest Pan uczestnikiem postępowania egzekucyjnego a zgodnie z art. 954 pkt 1 kpc
obwieszczenie o licytacji doręcza się uczestnikom postępowania. I skoro komornik nie doręczył Panu obwieszczenia o licytacji to zmienia istotnie, niedopełnił obowiązku wynikającego z ww. przepisu. W takiej sytuacji proponuję złożyć zawiadomienie o niedopełnieniu obowiązków na podstawie art. 231 § 1 kk: Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Przeczytaj też: Bezpłatna alternatywa do skargi na czynności komornika czyli zawiadomienie prokuratury

Doręczenie obwieszczenia o licytacji jest w mojej ocenie również czynnością egzekucyjną a zaniechanie czynności jest podstawą do wniesienia skargi na czynności komornika. Jednak pytanie, co skarga w tym wypadku da? W mojej ocenie nic. Zamiast niej może powództwo o odszkodowanie? Komornik zniszczył zamki jak rozumiem i co, Pan na własny koszt ma wstawić nowe zamki? Jeśli tak, to wezwać komornika do pokrycia kosztów a jak nie to powództwo solidarnie przeciwko komornikowi i skarbowi państwa: Solidarna odpowiedzialność komornika i Skarbu Państwa

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

6 października, 2022

Komentarze do 'Komornik nie wysłał uczestnikowi postępowania egzekucyjnego obwieszczenia o licytacji'

Subscribe to comments with RSS

  1. A niby dlaczego nie warto wnieść skargi na czynności tego komornika skoro jak Pan napisał, doręczenie zawiadomienia o licytacji tez jest czynnością egzekucyjną.

    Darek

    8 paź 22 o 11:40

  2. Dlatego, że zniszczenie zamków miało już miejsce i nie da się tego cofnąć jak i skutków (niedogodności) z tym związanych.

    admin

    8 paź 22 o 13:29

Skomentuj