Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zajęcie nieruchomości a czynsz najmu

4 komentarze

Pytanie: Czy zajęcie przez komornika nieruchomości którą dłużnik komuś wynajął jest też automatycznie zajęciem czynszu najmu?

Przeczytaj też: Zajęcie wierzytelności z tytułu najmu

Odpowiedź: Nie, zajęcie nieruchomości nie stanowi zarazem zajęcia wierzytelności z tytułu jej najmu ponieważ stosownie do art. 929 § 1 kpc (Kodeksu postępowania cywilnego) zajęcie obejmuje nieruchomość i to wszystko, co według przepisów prawa rzeczowego stanowi przedmiot obciążenia hipoteką. Poza tym, chociaż w przypadku wszczęcia egzekucji z nieruchomości jej najemca staje uczestnikiem postępowania egzekucyjnego, to o samym jej zajęciu nie jest on informowany.

Przeczytaj też: Komornik nie wysłał uczestnikowi postępowania egzekucyjnego obwieszczenia o licytacji

Nawet jeżeli najemca dowie się o zajęciu nieruchomości to czynsz powinien płacić dalej właścicielowi nieruchomości a nie komornikowi, dopóki komornik nie zajmie wierzytelności z tytułu najmu doręczając najemcy wezwanie do dokonywania płatności jemu – komornikowi a nie właścicielowi nieruchomości.

Przeczytaj też: Co oznacza zajęcie wierzytelności przez komornika? Trzeciodłużnik

Nieco ryzykowne jest jednak płacenie czynszu z góry za długi okres czasu ponieważ art. 929. § 11 kpc stanowi, że pobranie z góry przez dłużnika przed zajęciem czynszu najmu za czas dłuższy niż trzy miesiące, a czynszu dzierżawy za czas dłuższy niż sześć miesięcy, licząc w obu przypadkach od dnia zajęcia, nie zwalnia najemcy lub dzierżawcy od obowiązku zapłaty czynszu do rąk komornika. Może więc okazać się, że w przypadku zajęcia wierzytelności z tytułu najmu najemca zapłaci czynsz za ten sam okres czasu jeszcze raz – tym razem komornikowi.

Przeczytaj też: Moment zajęcia nieruchomości

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Komentarze do 'Zajęcie nieruchomości a czynsz najmu'

Subscribe to comments with RSS

 1. Czy właściciel nieruchomości którą komornik już mu zajął może po zajęciu zawrzeć umowę najmu?

  trener

  5 lis 22 o 08:24

 2. Może ale oddanie zajętej nieruchomości w najem jest bezskuteczne wobec nabywcy nieruchomości w egzekucji.

  admin

  5 lis 22 o 11:43

 3. Jak to rozumieć?

  trener

  6 lis 22 o 15:33

 4. Tak, że nabywca nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym czyli na licytacji komorniczej albo z wolnej ręki nie musi respektować umowy najmu nieruchomości zawartej już po dokonaniu zajęcia tej nieruchomości przez komornika a dokładniej, taka umowa najmu przestaje wówczas obowiązywać.

  admin

  6 lis 22 o 15:39

Skomentuj