Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Egzekucja z nieruchomości a umowa dzierżawy

4 komentarze

Pytanie: Czy możliwa jest egzekucja z nieruchomości wydzierżawionej? Uściślając, hipotetycznie: jestem właścicielem nieruchomości którą wydzierżawiłem komuś na długi okres czasu, czy komornik może tą nieruchomość zająć i zlicytować?

Przeczytaj też: Użytkowanie wieczyste a komornik

Odpowiedź: Tak, egzekucja z takiej nieruchomości jest możliwa. Art. 694 Kodeksu cywilnego stanowi, że do dzierżawy stosuje się odpowiednio przepisy o najmie a zgodnie z art. 678 Kodeksu cywilnego w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy. Przepisy te mają też zastosowanie właśnie przy egzekucji z nieruchomości. I tak też, stosownie do art. 1002 Kodeksu postępowania cywilnego, z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nabywca wstępuje w prawa i obowiązki dłużnika wynikające ze stosunku najmu i dzierżawy stosownie do przepisów prawa normujących te stosunki w wypadku zbycia rzeczy wynajętej lub wydzierżawionej. Jednakże jeżeli umowa dzierżawy nieruchomości zawarta była na czas oznaczony dłuższy niż dwa lata, nabywca może wypowiedzieć tę umowę, w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności, z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia.

Przeczytaj też: Egzekucja z garażu

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

17 listopada, 2020

Komentarze do 'Egzekucja z nieruchomości a umowa dzierżawy'

Subscribe to comments with RSS

 1. Witam, to ja mam pytanie. Czy można wydzierżawić komuś już zajętą przez komornika nieruchomość czyli czy można wydzierżawić ją w trakcie egzekucji, czy na każdym etapie egzekucji z nieruchomości?

  Darek

  17 lis 20 o 11:33

 2. Nie. Art. 940 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że oddanie zajętej nieruchomości w dzierżawę jest bezskuteczne wobec nabywcy nieruchomości w egzekucji. Jednakże ten przepis obowiązuje od dnia 3 maja 2012 roku i w przypadku umów dzierżawy zawartych w toku egzekucji przed tą datą, nie ma zastosowania.

  admin

  17 lis 20 o 11:42

 3. Dzierżawa to zazwyczaj nie jest przeszkoda dla nabywcy takiej nieruchomości nie zraza licytantów.

  Czekan

  27 lip 21 o 15:27

 4. No to luz, dzierżawę mogę wypowiedzieć w ciągu miesiąca, startuję do przetargu. Mogę prosić o potwierdzenie powyższego?

  Janosik

  9 sie 21 o 22:15

Skomentuj