Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Nabycie przez współmałżonka nieruchomości na licytacji w ramach jego osobistego majątku

komentarze 2

Pytanie: Jeśli mogę jeszcze o coś zapytać: udział w licytacji w przypadku wspólnoty majątkowej ale bez żony. Raz miałem pełnomocnictwo ale żona musiała dojechać na przybicie. Najchętniej kupowałbym do majątku odrębnego ale tu znów oświadczenie o majątku odrębnym, czy słusznie? Z kim takie kwestie ustalać, z komornikiem?

Znaczy się, pytanie brzmi, czy może Pan kupić na licytacji nieruchomość / ruchomość tak, aby stała się składnikiem Pana osobistego majątku?

Dokładnie tak. Najlepiej bez pełnomocnictw od żony na każdą kolejna licytację. Majątek odrębny posiadam (darowizna, za te pieniądze zakup i sprzedaż działki – zdaje się że to się nazywa substytucja).

Odpowiedź: Skoro nieruchomość chce Pan nabyć za środki będące Pana osobistym majątkiem, to tak, nieruchomość taka wejdzie do Pana osobistego majątku. Zgodnie z art. 33 punkt 2 Dz.U.2015.0.2082 t.j. – Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. A zatem, pieniądze uzyskane przez darowiznę tylko na Pana rzecz, stanowią Pana majątek osobisty. Z kolei punkt 10 tegoż art. 33 Kodeksu Rodzinnego Opiekuńczego stanowi, że majątek osobisty współmałżonka stanowią przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Byłoby wskazane, aby zapytał Pan komornika, czy i na którym etapie będzie konieczna obecność Pana żony aby potwierdziła, że pieniądze za które Pan nabył nieruchomość należą do Pana majątku osobistego czy może wystarczy tylko Pana oświadczenie iż pozostaje Pan w związku małżeńskim i że nabywa Pan nieruchomość za środki należące do pana osobistego majątku. Ponoć niektórzy notariusze do aktu notarialnego w takiej sytuacji wymagają stawienia się do aktu notarialnego współmałżonka aby to potwierdził a innym notariuszom wystarcza tylko oświadczenie nabywcy – współmałżonka. Oczywiście w przypadku nabycia nieruchomości w drodze licytacji nie będzie aktu notarialnego tylko zamiast aktu notarialnego postanowienie sądu o tym, że nabył Pan nieruchomość.

A obecność współmałżonka na licytacji nieruchomości która ma stać się składnikiem wspólnego majątku, nie jest potrzebna, komornik jest niedouczony. Niech zapozna się z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2007 r. (sygn. akt III CZP 13/07) w której SN stwierdził, że zgoda współmałżonka do nabycia nieruchomości w egzekucji sądowej nie jest potrzebna, gdyż ta nie rządzi się przepisami Kodeksu rodzinnego opiekuńczego lecz przepisami Kodeksu postępowania cywilnego a w tych przepisach nic o współmałżonku nabywcy nie jest napisane.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 24 Ocena średnia: 4.4]

kategoria inne

Komentarze do 'Nabycie przez współmałżonka nieruchomości na licytacji w ramach jego osobistego majątku'

Subscribe to comments with RSS

  1. Pozwolę sobie pytanie na temat licytacji komorniczej w której ostatecznie wziąłem udział wraz z żoną i licytację wygrałem. Cenę wywołania przebiłem łącznie o ok. 5 tys., z 11 zrobiło się 16,5 tys. Po długim oczekiwaniu dostałem pismo wzywające do zapłaty reszty ceny w kwocie… i tu zdziwienie, ok 9,5 tys. zamiast 15 (1500 wpłaciłem wadium więc dostałem wezwanie tak jakby nikt nie licytował). Co robić? Oszczędność 5 tys kusi, ryzyko przepadku wadium 1,5 tys. zniechęca (plus utrata możliwości zakupu działki, to też nie cieszy). Płacić tyle co na wezwaniu i liczyć na to że sąd wyda postanowienie o przysądzeniu własności? Jaka szansa, że się połapią?

    vhs

  2. Nie wiem, jak postąpiłbym będąc na Pana miejscu. Skoro wzywają Pana do zapłaty ceny omyłkowo niższej niż faktyczna, to moim zdaniem może Pan zapłacić tyle ile w wezwaniu. Pan przecież może nie pamiętać; otrzymuje Pan wezwanie i płaci cenę wskazaną na wezwaniu. Zorientowanie się przez nich w ich omyłce winno moim zdaniem skutkować wezwaniem Pana do dopłaty reszty kwoty a nie uznaniem, że nie wypełnił Pan warunków licytacji.

    Tak być powinno i prawdopodobnie tak stałoby się, ale oczywiście nie gwarantuję Panu, że tak będzie.

    admin

Skomentuj