Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Pojęcie “istotnej szkody” wyrządzonej przez sędziego (niby) nieumyślnie

2 komentarze

Przestępstwo niedopełnienia obowiązków przez sędziego i innego funkcjonariusza publicznego zdefiniowane jest w art. 231 Kodeksu karnego zgodnie z którym (§ 1) funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Niedopełnienie obowiązków (albo przekroczenie uprawnień) musi być umyślne, celowe, świadome aby szkodnikowi w sędziowskiej todze (bo akurat o tym gorszym sorcie myślę) groziła taka odpowiedzialność karna. Wynika to wprost z § 3 tegoż 231 art. kk który stanowi, że jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Przeczytaj też: Nieumyślne, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poświadczenie nieprawdy przez sędzię wiedzącą o sfałszowaniu dokumentów

Ustawodawca wymyślił sobie (mając w opiece “mafie” urzędnicze), że istotna szkoda materialna to dopiero co najmniej … 370.000 złotych. No tak, jeżeli przykładowo sędzia skrzywdzi Cię (np. przeoczywszy dowody) – uwzględni całkowicie bezpodstawne powództwo przeciwko Tobie o zapłatę np. 365.000 zł. (trzystu sześćdziesięciu pięciu tysięcy złotych), to jeszcze według ustawodawcy nie jest to istotna szkoda i szkodnik w todze formalnie przestępcą z art. 231 § 3 kk nie jest. Dlatego, że zgodnie z art. 115. § 5 mieniem znacznej wartości jest mienie, którego wartość w chwili popełnienia czynu zabronionego przekracza dwustukrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia …

Przeczytaj też: Geny dzisiejszych sędziów, prokuratorów tudzież innych prawników

Tyle kodeks natomiast w 2004 roku Sąd Najwyższy wydał uchwałę – uchwalił, że istotna szkoda – stanowiąca znamię art. 231 § 3 KK – jest pojęciem ocennym, przy czym w wypadku wyrządzenia przez funkcjonariusza publicznego szkody o charakterze wyłącznie materialnym, ocena ta powinna być relatywizowana do sytuacji majątkowej pokrzywdzonego, ale też powinna obiektywnie wyrażać się orientacyjnie wartością znaczną określoną w art. 115 § 5 KK. (Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 29 stycznia 2004 r. Sygn. akt I KZP 38/03

Przeczytaj też: Ława przysięgłych czyli społeczne sądy nad sędziami, prokuratorami i konsekwencje

Niesamowite: “ocena ta powinna być relatywizowana do sytuacji majątkowej pokrzywdzonego, ale też powinna obiektywnie wyrażać się orientacyjnie wartością znaczną określoną w art. 115 § 5 KK.” 😉 “Genialne”. Tym niemniej, będąc pokrzywdzonym przez sędziów “tylko” na kwotę np. dwieście tysięcy złotych którą zarobiłeś pracując przez 30 lat od rana do nocy, możesz spróbować oskarżyć ich w świetle ww. uchwały i z powołaniem się na nią, o przestępstwo z art. 231 § 3 czyli o rzekomo nieumyślne niedopełnienie obowiązków. Powodzenia…

25 stycznia, 2016

kategoria prawnicy

tag

Komentarze do 'Pojęcie “istotnej szkody” wyrządzonej przez sędziego (niby) nieumyślnie'

Subscribe to comments with RSS

  1. A ja się zastanawiam czy w takim przypadku nie można by zamiast z 231 kk ścignąć sędziego z cywila. Np o zadośćuczynienie za wyrządzoną szkodę. Wyobrażasz sobie jak sędziemu komornik do końca życia ściąga z pensji, a potem z emerytury kasę na pokrycie zobowiązania ? 🙂 Mniam, smaczek i jeszcze raz smaczek :)Tylko kto miałby orzekać w takiej sprawie ? Jego kolega z sąsiedniego okręgu ? 🙁

    Szalony Kefir

    26 sty 16 o 23:39

  2. Nie można, niestety.

    admin

    27 sty 16 o 04:28

Skomentuj