Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Pełnomocnictwo do udziału w licytacji komorniczej

Brak komentarzy

Pytanie: Od około pół roku interesuję się licytacjami komorniczymi. Kupiłem już trzy samochody i jedną działkę. Teraz jednakże będę przebywał za granica na kontrakcie ale nie zamierzam z tego „hobby” zrezygnować. Chciałbym ustanowić pełnomocnika do udziału w licytacjach ale do każdej licytacji osobne. Czy takie upoważnienie można przesłać faksem / mailem?

Odpowiedź: Nie, nie można tak. Jak chodzi o pełnomocnictwo do udziału w licytacji ruchomości, to zgodnie z art. 867(2) par. 4 Kodeksu postępowania cywilnego, musi być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że udziela Pan pełnomocnictwa radcy prawnemu albo adwokatowi. Tak samo jest w przypadku pełnomocnictw udzielanych do udziału w licytacji nieruchomości, na podstawie art. 977 Kodeksu postępowania cywilnego (podpisy urzędowo poświadczone nie są w tym wypadku wymagane tylko jeżeli udzielane są przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego).
Nie będzie też ważne pełnomocnictwo (choćby i urzędowo wcześniej poświadczone) które prześle Pan faksem albo mailem. Trzeba oryginał przedłożyć.

Rozumiem, a czy można prosić o wzór takiego pełnomocnictwa?

Nie ma wzoru, wystarczy napisać po prostu, że “Niniejszym ja (imię, nazwisko, adres zamieszkania nr PESEL) upoważniam (imię, nazwisko, adres zamieszkania nr PESEL) do uczestnictwa w licytacji w dniu … w miejscu … której przedmiotem jest … należący do dłużnika…”

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

5 lipca, 2020

kategoria windykacja

tag

Skomentuj