Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Długi współmałżonka zaciągnięte przed ślubem

Brak komentarzy

Pytanie: Od roku jesteśmy z mężem po ślubie. Już drugi raz zostałam zaskoczona informacją i to nie od męża, o tym że ma dług czyli wiem już o dwóch długach. Nie są to wysokie kwoty, jakiś niewielki kredyt i chwilówka. Mąż zarzeka się, że więcej długów nie ma ale chciałabym wiedzieć, czy komornik może prowadzić egzekucję z naszego wspólnego majątku albo nawet z mojego osobistego majątku?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 41 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności majątkowej (czyli w Państwa przypadku zawarciem związku małżeńskiego), wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej oraz innych praw twórcy.

Uwaga jednak. Zgodnie z art. 8912 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim można prowadzić egzekucję z rachunku wspólnego dłużnika i jego małżonka. Z tym, że zgodnie z § 2 tegoż art. małżonek dłużnika ma możliwość obrony w drodze powództwa o zwolnienie od egzekucji, jeżeli na rachunku wspólnym małżonków zgromadzono środki, które nie wchodzą do majątku osobistego dłużnika, albo też środki, które nie pochodzą z pobranego przez dłużnika wynagrodzenia za pracę, dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

21 listopada, 2020

kategoria windykacja

tag

Skomentuj