Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Długi współmałżonka zaciągnięte przed ślubem

6 komentarzy

Pytanie: Od roku jesteśmy z mężem po ślubie. Już drugi raz zostałam zaskoczona informacją i to nie od męża, o tym że ma dług czyli wiem już o dwóch długach. Nie są to wysokie kwoty, jakiś niewielki kredyt i chwilówka. Mąż zarzeka się, że więcej długów nie ma ale chciałabym wiedzieć, czy komornik może prowadzić egzekucję z naszego wspólnego majątku albo nawet z mojego osobistego majątku?

Przeczytaj też: Czy komornik może zająć współwłasność

Odpowiedź: Zgodnie z art. 41 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności majątkowej (czyli w Państwa przypadku zawarciem związku małżeńskiego), wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej oraz innych praw twórcy.

Przeczytaj też: Składniki majątku osobistego współmałżonka

Uwaga jednak. Zgodnie z art. 8912 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim można prowadzić egzekucję z rachunku wspólnego dłużnika i jego małżonka. Z tym, że zgodnie z § 2 tegoż art. małżonek dłużnika ma możliwość obrony w drodze powództwa o zwolnienie od egzekucji, jeżeli na rachunku wspólnym małżonków zgromadzono środki, które nie wchodzą do majątku osobistego dłużnika, albo też środki, które nie pochodzą z pobranego przez dłużnika wynagrodzenia za pracę, dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy.

Przeczytaj też: Przymusowy podział majątku wspólnego małżonków

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

21 listopada, 2020

Komentarze do 'Długi współmałżonka zaciągnięte przed ślubem'

Subscribe to comments with RSS

 1. Brak klauzuli wykonalności wobec małżonka – czy jest możliwa egzekucja z nieruchomości wspólnej małżeńskiej?

  Anonim

  26 sty 21 o 07:56

 2. Nie będzie licytowana, jeżeli nie uzyskasz klauzuli na drugiego współmałżonka. A nie uzyskasz, jeśli drugie z nich pisemnie nie wyraziło zgody na zaciągnięcie zobowiązania. Komornik może zająć taką nieruchomość, ale na tym koniec i po pewnym czasie ją zwolni. Ja w takich wypadkach wnoszę o zajęcie nieruchomości (opłacam 60 zł. na wpis do KW wzmianki o wszczęciu egzekucji) licząc na to, że dłużnik i jego małżonek przestrasza się, bo nie wiedzą że jest, jak wyżej. No i mam takiego jednego dłużnika, co się boi egzekucji z nieruchomości (komornik zajął ją) i żona jego też się boi i dług spłacają w ratach.

  admin

  26 sty 21 o 09:01

 3. Proszę o poradę w następującej sprawie: sprawa trwa od 2015 roku, bank udzielił kredytu osobie fizycznej na rozpoczęcie działalności gospodarczej. wspólnie z czterem innymi osobami poręczyliśmy ten kredyt składając równocześnie swoje podpisy na wekslu in blanco. pożyczkobiorca od 2016 roku przestał spłacać zaciągnięta pożyczkę. Po długiej przerwie odezwał się do nas, jako do poręczycieli pożyczkodawca z wnioskiem o spłatę całości pożyczki w związku z wypowiedzeniem umowy. podpisaliśmy porozumienie na mocy którego od dwóch lat spłacaliśmy wspólnie we dwie osoby ta pożyczkę w ratach niższych niz wyglądały w rzeczywistości (mówimy o pożyczce w kwocie 20 tys zł udzielonej na 5 lat). w chwili obecnej pożyczkodawca odstąpił od możliwości dalszej spłaty przez nas tej pożyczki w kwotach, które mu spłacaliśmy ale teraz skierował już sprawę do komornika mając prawomocny wyrok sądu. Nadmienię, iż jedną z pozostałych osób poręczających pożyczkę jest matka pożyczkobiorcy, która w temacie spłaty nie zrobiła kompletnie nic. poręczyłam pożyczkę na długo przed zawarciem związku małżeńskiego. nie mamy z mężem rozdzielności majątkowej. ponadto od 2016 roku za tegoż samego pożyczkobiorcę wspólnie z tym samym poręczycielem spłacamy kredyt w banku spółdzielczym i będziemy go spłacać jeszcze do listopada 2026 roku. piszę z prośbą o pomoc jak bronić się przed egzekucją? czy długi zaciągnięte przed zawarciem związku małżeńskiego będą miały wpływ na majątek wspólny, jeśli tak to w jakich proporcjach? czy istnieje możliwość jakiejkolwiek obrony z naszej strony jeżeli istnieje podejrzenie wyłudzenia? jeśli tak, czy i tak będziemy musieli spłacić zaciągniętą pożyczkę? jak przekonać komornika o naszej dobrej wierze i uniknąć zajęcia wynagrodzenia? ponadto, czy jeżeli poręczycielem jest również matka pożyczkobiorcy posiadająca mieszkanie własnościowe, to czy komornik może dokonać jego zajęcia tytułem zaciągniętego długu?

  Kryska

  30 sty 21 o 18:21

 4. Pani małżonek nie ponosi odpowiedzialności za Pani zobowiązania zaciągnięte przed zawarciem związku małżeńskiego. Nie odpowiada za nie majątkiem osobistym ale i majątkiem wspólnym też nie. Egzekucja nie może być prowadzona więc na przykład z wynagrodzenia Pani małżonka za pracę ani też na przykład ze wspólnego mieszkania. Dług w tym przypadku może być egzekwowany tylko z Pani majątku odrębnego czyli na przykład z wynagrodzenia za pracę.

  Niestety, nie ma znaczenia dla Pani odpowiedzialności jako poręczyciela, czy pożyczka została wyłudzona czy nie. Nawet jeżeli pożyczkobiorca zostałby uznany winnym wyłudzenia, nie zwalnia to Pani z odpowiedzialności jako poręczyciela.

  Komornik może prowadzić egzekucje z własnościowego mieszkania matki pożyczkobiorcy również będącej poręczycielem. Jednak to wierzyciel decyduje o tym, z którego składnika majątku ma być prowadzona egzekucja i przeciwko któremu z poręczycieli. Może Pani co najwyżej poinformować o tym wierzyciela i to przede wszystkim z nim dogadywać się, gdyż komornik działa w granicach wniosku egzekucyjnego wierzyciela i zgodnie z tym wnioskiem.

  admin

  30 sty 21 o 19:01

 5. A jeżeli mieszkanie należy do męża, jest to jego własność sprzed ślubu ale obecnie mieszkamy oboje w tym mieszkaniu i nasze małe dziecko. Czy z tego mieszkania komornik może prowadzić egzekucję długu męża zaciągniętego przez niego przed naszym ślubem?

  Kasiek

  5 sty 22 o 06:44

 6. Taki, może prowadzić egzekucję z tego mieszkania ponieważ jest to odrębna własność małżonka. Fakt zamieszkiwania w nim całej rodziny nie zmienia tego tzn. o tyle zmienia, że może zniechęcać potencjalnych nabywców.

  admin

  5 sty 22 o 06:53

Skomentuj