Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Tajemnica spowiedzi a komornik czyli doradco podatkowy, zostań księdzem!

komentarzy 5

Pod wpisem Czy biuro rachunkowe musi udzielić informacji komornikowi? co jakiś czas pojawiają się komentarze chyba doradców podatkowych którym wydaje się / wmawiają sobie, że stoją ponad prawem i nie muszą udzielać komornikom informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji, choć przepisy jasno i jednoznacznie obowiązek taki precyzują. Wydaje im się, że stoją ponad prawem na przykład w porównaniu z bankami które skwapliwie udzielają komornikom informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji, bo wiedzą, że muszą udzielać. Podają owi komentatorzy pod owym wpisem bzdurne i chybione argumenty które cierpliwie zbijałem dowodząc, że są w błędzie ale już mnie to męczy.

Jednak ostatni – dzisiejszy komentarz pozwalam sobie tu przytoczyć bo jest „nowatorski”. Oto jest:

1. Osoby obowiązane do zachowania tajemnicy służbowej lub tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji mogą odmówić zeznań co do okoliczności, na które rozciąga się ten obowiązek, chyba że sąd lub prokurator zwolni te osoby od obowiązku zachowania tajemnicy. art 180 kpk – zdecyduj się więc czy doradca podatkowy jest czy nie jest osobą.
2. Zgodnie z art. 37 u.d.p. doradca podatkowy jest obowiązany zachować w tajemnicy fakty i informacje, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu.
3 Skoro bank to i ksiądz jest obowiązany do wyjawienia tajemnicy spowiedzi jeśli komornik go do tego wezwie – faktycznie masz problem z rozróżnianiem osób i instytucji.

Po pierwsze, jak widać, komentatorowi zapomniało się albo nie wie, że komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego a nie na podstawie Kodeksu postępowania karnego którym może się zasłaniać przed policjantem albo prokuratorem ale nie przed komornikiem.

Oczywiście na przykład bank też jest zobowiązany do zachowania tajemnicy i nie może paplać na prawo i lewo ale przed komornikiem musi się otworzyć tak samo jak doradca podatkowy. (Uwaga: nie odpowiem na ewentualne komentarze w tej kwestii jeśli znajdą się pod tym wpisem. Zapraszam do wątku wskazanego na wstępie).Widzimy jednak też, że komentatorowi – jak mniemam doradcy podatkowemu jakby marzy się też zasłanianie się przed komornikiem tajemnicą spowiedzi. Owszem, jeżeli doradca podatkowy dodatkowo zostałby księdzem, to mógłby uchylać się od wszelkich pytań komornika ponieważ zgodnie z art. 216 § 2 kpc duchowny może odmówić zeznań co do faktów powierzonych mu na spowiedzi. No tak, tylko żeby na tej podstawie móc się uchylać od odpowiedzi, to taki ksiądz – doradca podatkowy czynności doradcy podatkowego musiałby prowadzić w formie spowiedzi.

Czy jednak na pewno ksiądz ma prawo zasłaniać się przed komornikiem tajemnicą spowiedzi? Przepis na podstawie którego komornik pyta czyli art. 761 § 1 kpc wydaje się być nieubłaganym także dla księdza:

Organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień oraz zasięgać od (…) innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji.

Tyle tylko, że ksiądz może zełgać, że wierny przy spowiedzi nic mu o swym majątku, w tym o wierzytelnościach nie powiedział i komornik nie sprawdzi, czy ksiądz łgał czy prawdę mówił. A doradca podatkowy może jedynie powiedzieć komornikowi „Nie udostępnię Panu jego faktur” a to już naraża go na konsekwencje prawne.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 4]

11/09/2017

kategoria komornik

Komentarze do 'Tajemnica spowiedzi a komornik czyli doradco podatkowy, zostań księdzem!'

Subscribe to comments with RSS

 1. Raczej boją tacy doradcy podatkowi kary za ujawnienie tajemnicy zawodowej.

  Ukasz

  11 Wrz 17 19:11

 2. Raczej chcą utrzymać i pozyskać nowych klientów dzięki tej rzekomej „odporności” na komorników.

  admin

  12 Wrz 17 09:32

 3. Banki też nie udzielają informacji skąd pieniądze wpłynęły i powoływanie się komornika na art 105 1i2 Prawa Bankowego nic nie zmienia. W tej sprawie jasno wyraził się Sąd Szczeciński, a co do Doradców Podatkowych Sąd Krakowski. W oby dwu przypadkach orzekając o braku podstaw prawnych do tak daleko idącego zakresu informacji żądanych przez komornika.

  Paksos

  12 Wrz 17 12:19

 4. Nieprawda. Na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. ł) Ustawy prawo bankowe, bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową na żądanie komornika sądowego w zakresie rachunków bankowych lub pełnomocnictw do dysponowania rachunkami bankowymi, liczby tych rachunków lub pełnomocnictw, obrotów i stanów tych rachunków, z podaniem wpływów, obciążeń rachunków i ich tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i odbiorców, w zakresie niezbędnym do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, postępowania zabezpieczającego oraz wykonywania innych czynności wynikających z jego ustawowych zadań.

  Jeżeli zatem banki nie udzielają takich informacji to tylko dlatego, że komornik ich nie żąda.

  Co do doradców podatkowych to ten wyrok jeśli faktycznie tak stwierdza jak piszesz, to musi być jakiś gniot czyli błędny a poza tym nie jest wiążący dla postępowań egzekucyjnych w innych sprawach. Najlepiej podaj sygnaturę, to może jest w internecie uzasadnienie, to zobaczymy.

  admin

  12 Wrz 17 13:03

 5. orzekając o braku podstaw prawnych do tak daleko idącego zakresu informacji żądanych przez komornika.

  Niby że żądanie przez komornika danych kontrahentów z faktur to tak dalece idący zakres informacji? Przecież czasem to jest jedyna szansa wyegzekwowania należności – poprzez zajęcie wierzytelności u kontrahenta… Sędzia który tego nie rozumie, nie powinien być sędzią. Prawdopodobnie jednak rozumie to każdy sędzia a jeśli neguje, to może zachęcony korzyścią majątkowa od dłużnika…

  admin

  12 Wrz 17 13:13

Skomentuj