Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Wniosek egzekucyjny – dłużnicy solidarni

2 komentarze

Pytanie: Otrzymałem z sądu prawomocny nakaz zapłaty na dwóch dłużników znaczy solidarnych dłużników. Panowie dalej nie poczuwają się do obowiązku zapłaty przeto mam zamiar jutro wysłać do komornika przeciwko nim wniosek egzekucyjny. Czy to ma być osobny wniosek odnośnie każdego z nich czy może być jeden? Obaj dłużnicy mieszkają w Wieluniu.

Przeczytaj też: Pozwani solidarnie – właściwość sądu oraz Sprzeciw jednego z pozwanych solidarnie

Odpowiedź: W tym przypadku może Pan złożyć jeden wniosek egzekucyjny – do jednego komornika (nie potrzebuje Pan dwóch tytułów wykonawczych). We wniosku egzekucyjnym wpisuje Pan dane osobowe i adresowe jednego i drugiego dłużnika jako dłużników solidarnych.

Jeżeli wnosi Pan o przeprowadzenie egzekucji z takich samych składników majątkowych w przypadku obu dłużników, to nie rozgranicza tych wniosków a jeżeli zakres czynności egzekucyjnych nie jest taki sam, to rozgraniczyć.

Przeczytaj też: Wniosek o wszczęcie egzekucji – wzór oraz Zaliczki na wydatki komornika

Ponieważ dłużników jest dwóch więc komornik wezwie Pana do uiszczenia podwójnej zaliczki (jeżeli wnosi Pan o taki sam sposób egzekucji w odniesieniu do każdego z nich).

Może Pan też skierować wniosek egzekucyjny najpierw przeciwko tylko jednemu dłużnikowi solidarnemu, żądając wyegzekwowania od niego pełnej należności z nakazu zapłaty oraz kosztów procesu i dopiero jeżeli egzekucja nie będzie w pełni skuteczna, to skierować drugi wniosek egzekucyjny – przeciwko drugiemu dłużnikowi.

Przeczytaj też: Czy zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

31 sierpnia, 2022

Komentarze do 'Wniosek egzekucyjny – dłużnicy solidarni'

Subscribe to comments with RSS

  1. Prawdopodobieństwo skutecznej egzekucji teoretycznie wyższe o 50 procent ale w praktyce i tak niskie chyba że drugi dłużnik solidarny jest poręczycielem. Jednakże gdyby było co z niego wyegzekwować, to prawdopodobnie sam z siebie zapłaciłby nie czekając na komornika i dodatkowe koszty z tym związane.

    Turek

    10 wrz 22 o 12:26

  2. Egzekucje przeciwko np. poręczycielom kredu bankowego są bardzo częste i skuteczne. Nie każdy ma wolną gotówkę by spłacić, niektórzy sa mamieni obietnicą spłaty przez kredytobiorcę któremu poręczyli.

    admin

    10 wrz 22 o 13:30

Skomentuj