Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Komornik a tajemnica zawodowa

5 komentarzy

Kwestia komornika i zachowania tajemnicy zawodowej bywa przedmiotem zainteresowania pytających jak chodzi o samego komornika a inni pytają o to, czy osoba lub firma do której zwraca się komornik z zapytaniem w sprawie dłużnika, może uchylić się od udzielenia informacji zasłaniając się tajemnicą zawodową.

Przeczytaj też: Czy komornik może pytać sąsiadów o dłużnika?

Jak chodzi o pierwszą kwestię, to mamy art. 27 ust. 1 Ustawy o komornikach sądowych stanowiący, że komornik jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności.

Jednakże tajemnica powyższa nie rozciąga się rzecz jasna na czynności egzekucyjne jak też na wywiad mający na celu ustalić informacje o dłużniku jak też o jego mieniu jeżeli ujawnienie okoliczności sprawy jest niezbędne lub pomocne w realizacji egzekucji. Jednak w takich przypadkach komornik musi ujawnić raczej tylko sam fakt, że prowadzi przeciwko komuś egzekucję, ewentualnie też kwotę zadłużenia gdy zajmuje wierzytelność.

Przeczytaj też: Komornik nie odbiera telefonu…

Jak chodzi zaś o to, czy podmiot (urząd, przedsiębiorca, osoba prywatna) do którego komornik zwraca się o udzielenie informacji o dłużniku niezbędnych do prowadzenia egzekucji, może odmówić udzielenia informacji zasłaniając się tajemnicą zawodową, to nie, nie nie może odmówić. Należy tu powołać się na art. 761 kpc (kodeksu postępowania cywilnego):

Przeczytaj też: Czy biuro rachunkowe musi udzielić informacji komornikowi?

§ 1. Organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień.
§ 11. Organ egzekucyjny może żądać od:
1) organów administracji publicznej,
2) podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej,
3) organów podatkowych,
4) organów rentowych,
5) banków,
6) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
7) zakładów ubezpieczeń lub zakładów reasekuracji,
8) podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, wymienionych w art. 4 pojęcie rachunków papierów wartościowych ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
9) spółdzielni mieszkaniowych,
10) wspólnot mieszkaniowych,
11) innych podmiotów zarządzających lokalami,
12) biur informacji gospodarczej,
13) innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu
– informacji dotyczących stanu majątkowego dłużnika lub umożliwiających identyfikację składników jego majątku oraz danych adresowych jedynie w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego toku postępowania.

Przeczytaj też: Tajemnica bankowa a komornik

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

31 sierpnia, 2022

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Komornik a tajemnica zawodowa'

Subscribe to comments with RSS

 1. Jak widać więc i od osób komornik może żądać udzielenia informacji, w tym od osób prywatnych. Od każdego więc. I nie jest potrzebne do tego uprzednie zwolnienie z tajemnicy przez sąd.

  Jacek

  2 wrz 22 o 05:50

 2. Jest potrzebne sądowne zwolnienie z tajemnicy zawodowej w przypadku doradcy podatkowego. Nie biura rachunkowego zaznaczam tylko doradcy podatkowego.

  Nata

  2 wrz 22 o 17:32

 3. Nie, doradca podatkowy też nie może zasłonić się przed komornikiem tajemnicą zawodową, niby dlaczego on tak a inni np. bank (tajemnica bankowa!) nie? Mógłby się zasłonić tajemnicą zawodową i uchylić od udzielenia informacji jeżeli taka informacja nie jest komornikowi potrzebna do prowadzenia egzekucji czyli np. (nie jestem pewien) dochód uzyskany przez dłużnika za poprzedni rok podatkowy. Jednak jeżeli komornik żąda od doradcy podatkowego aby ten umożliwił mu wgląd do faktur wystawionych przez dłużnika (celem zajęcia jego wierzytelności w innych firmach), to doradca podatkowy ma obowiązek wykonać polecenie komornika a nie zasłaniać się tajemnicą zawodową i odmawiać wglądu do faktur.

  admin

  2 wrz 22 o 17:44

 4. A jeżeli doradca podatkowy uzna, że informacja której żąda komornik nie jest niezbędna do przeprowadzenia egzekucji. Właściwie dane do zajęcia wierzytelności nie są niezbędne, komornik może dokonać egzekucji z rachunku bankowego albo przykładowo z ruchomości firmy, także z towarów którymi handluje.

  Nata

  2 wrz 22 o 20:53

 5. “Niezbędny” w tym przypadku oznacza umożliwiający przeprowadzenie egzekucji z danego składnika majątku o co wniósł wierzyciel a nie że komornik ma najpierw wypróbować inne sposoby egzekucji i dopiero zwrócić się do doradcy podatkowego o faktury bo gdyby tak było to i bank mógłby odmówić udzielenia informacji o koncie bankowym dłużnik wskazując, że komornik najpierw może spróbować egzekucji z … wierzytelności z faktur na przykład. Tak na marginesie, to skoro komornik chce spisać dane klientów dłużnika z faktur aby zająć wierzytelności to zapewne egzekucja z rachunku bankowego nie jest w pełni skuteczna.

  admin

  3 wrz 22 o 04:43

Skomentuj