Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Czy biuro rachunkowe musi udzielić informacji komornikowi?

105 komentarzy

Aktualizacja z dnia 01.07.2020 r. – Zarówno biuro rachunkowe jak i doradca podatkowy ma obowiązek udzielić komornikowi informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji. Poniżej skopiowałem treść komentarza w odpowiedzi na jeden z licznych w tym wpisie komentarzy – błędnych twierdzeń, jakoby od doradcy podatkowego komornik nie ma prawa żądać takich informacji. Oto jest:

Proszę zapoznać się z tym co stwierdził NSA: https://www.prawo.pl/podatki/tajemnica-zawodowa-doradcy-podatkowego-wyrok-nsa,308381.html i nie pisać (Pan i inni) tu bzdur – twierdzeń że doradca podatkowy to święta krowa która nie ma obowiązku ujawnić komornikowi informacji NIEZBĘDNYCH do prowadzenia egzekucji. Macie taki obowiazek i nie macie prawa zasłaniać się tajemnicą jeżeli komornik żąda informacji potrzebnych do prowadzenia egzekucji a nie jakichś (dodatkowo) innych informacji które do egzekucji są zbędne. Jeżeli komornik żąda faktur to po to aby spisać dane nabywców i wysłać do nich zajęcie wierzytelności i macie obowiązek je przełożyć komornikowi bez bzdurzenia o tajemnicy podobnie jak bank ma wskazać komornikowi konta dłużnika gdy ten o nie pyta a nie zasłaniać się tajemnicą (i banki je wskazują bez szemrania). – koniec aktualizacji z dnia 01.07.2020 r.

Przeczytaj też: Tajemnica bankowa a komornik

Ktoś wpisał w wyszukiwarce tytułowe wyrażenie. Tak, biuro rachunkowe ma obowiązek udzielić komornikowi informacji potrzebnej do prowadzenia egzekucji. Nie słuchaj tych, co twierdzą, że nie musi, bo jest związane tajemnicą. Skoro bank nie może zasłonić się tajemnicą bankową i musi odpowiedzieć komornikowi czy dłużnik ma w tym banku wierzytelności a więc konto firmowe, osobiste, lokatę terminową…  to i biuro rachunkowe ma obowiązek na żądanie komornika np. udostępnić mu faktury swego klienta a dłużnika przeciwko któremu komornik prowadzi egzekucję. Po to, aby komornik np. spisał sobie aktualny nr konta bankowego dłużnika albo / i dane jego klientów w celu wysłania do nich zajęcia wierzytelności.

Przeczytaj też: Dostęp komornika do historii rachunku bankowego

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

14 sierpnia, 2012

Komentarze do 'Czy biuro rachunkowe musi udzielić informacji komornikowi?'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'Czy biuro rachunkowe musi udzielić informacji komornikowi?'.

 1. biuro rachunkowe, a i owszem ale już doradca nie ma takiego obowiązku. Sąd może zwolnić.

  Pako

  16 sie 12 o 08:19

 2. Doradca też ma taki obowiązek, w omawianym zakresie. Doradca to nie jest nikt “specjalny” pod tym względem. Tu nie chodzi o to, kto ma udostępnić te informacje (“wielka figura” czy “mniejsza figura”) tylko jakie informacje mają być udostępnione. Doradca ma tu więc taki sam obowiązek jak bank i ja i Ty.

  admin

  16 sie 12 o 10:09

 3. Stwierdzam, że w dalszym ciągu nie rozumujesz pojęcia “doradca podatkowy” odsyłam do ustawy Dz.U. 1996 Nr 102 poz. 475 w szczególności art. 37, 41.

  Pako

  20 sie 12 o 12:14

 4. Przeczytałem te art. oba no i co z tego? Ja napisałem (Tobie) że doradca podatkowy tak samo jak i bank oraz Ty i ja, ma obowiązek udostępnić komornikowi informacje przydatne do prowadzenia egzekucji. Bank też jest związany tajemnicą bankową ale gdy komornik wzywa o informacje o kontach bankowych, to bank nie może zasłonić się skutecznie tajemnica bankową. Doradca podatkowy też nie. I komornik nie pyta doradcy podatkowego o sprawy podatkowe tylko o faktury.

  admin

  20 sie 12 o 12:29

 5. w dalszym ciągu nie rozróżniasz pewnych pojęć.

  Pako

  20 sie 12 o 12:41

 6. Doradca Podatkowy NIE MUSI UDZIELAĆ INFORMACJI, DOPÓKI KOMORNIK BĄDŹ ORGAN ADMINISTRACJI NIE PRZEDŁOŻY ZWOLNIENIA Z TAJEMNICY ZAWODOWEJ.

  DorPodat

  28 lut 13 o 14:07

 7. Komornik nie musi przedkładać poza kserokopią tytułu wykonawczego i wnioskiem egzekucyjnym. Doradca podatkowy nie jest inaczej traktowany w tej kwestii niż np. bank.

  Takim zwolnieniem z tajemnicy są ww. dokumenty i wezwanie od komornika. Koniec.

  admin

  28 lut 13 o 14:37

 8. Czy mogę prosić o podanie podstawy prawnej tego “musu”?
  Zwrócił się do mnie ostatnio komornik o szereg informacji o moim kliencie. W piśmie było odesłanie do art. 2.5 ustawy o komornikach. IMHO artykuł ten mnie nie dotyczy.

  Nie jestem doradcą, prowadzę dg na podstawie wpisu do edg i mam uprawnienia MF.

  growis

  5 paź 13 o 11:29

 9. Nie jestem w stanie z pamięci podać podstawy prawnej. Jest to informacja towarzyska od komornika a po wtóre rozumuję tak że skoro bank musi odpisać komornikowi czy dłużnik ma w tym banku konto (nie jest w stanie bank zasłonić się tajemnica bankową) to niby dlaczego doradca podatkowy miałby możność odmówić zasłaniając się tajemnicą?

  admin

  5 paź 13 o 11:41

 10. Przepis art. 2.5 brzmi: „Organy administracji publicznej, urzędy skarbowe, organy rentowe(…) banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, podmioty prowadzące działalność maklerską, organy spółdzielni mieszkaniowych, zarządy wspólnot mieszkaniowych, inne podmioty zarządzające mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również inne instytucje są obowiązane na pisemne żądanie komornika udzielić mu informacji…” Jakoś nie czuję się instytucją 🙂

  growis

  5 paź 13 o 18:39

 11. Zapewne jest inny przepis regulujący to, o czym piszemy.

  admin

  5 paź 13 o 18:52

 12. A na przykład to:

  “Art. 761. § 1. Organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień oraz zasięgać od organów administracji publicznej, organów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przedsiębiorstw maklerskich, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji.”

  Osobą chyba czujesz się. Zaznaczam jednak że nie jestem pewien, czy to ten przepis czy inny jeszcze.

  admin

  5 paź 13 o 18:59

 13. Wobec tego proszę o wskazanie tego przepisu.

  Może wskaże go zaprzyjaźniony komornik?

  Ja nie mam żadnego interesu w tym by „denuncjować” mojego klienta. Zgromadzenie zaś informacji, które chce komornik to pół dnia roboty, za którą mi nikt nie zapłaci…

  growis

  5 paź 13 o 19:00

 14. I jeszcze muszę na pocztę list zanieść. W XXI wieku, kiedy wszystko podpisuję i wysyłam elektronicznie 🙂

  growis

  5 paź 13 o 19:02

 15. Znam art. 761. Na niego się komornik nie powołał. Poza tym § 2. tego art. mówi, że od wykonania takiego żądania można się uchylić.

  growis

  5 paź 13 o 19:06

 16. To nie jest tak, że powiesz “uchylam się” i już, bo inaczej nie byłoby odnośnych przepisów.

  “§ 2. Od wykonania takiego żądania można uchylić się w takim zakresie, w jakim według przepisów części pierwszej Kodeksu można odmówić przedstawienia dokumentu lub złożenia zeznań w charakterze świadka albo odpowiedzi na zadane pytanie.”

  Nie wiem, co to oznacza, nie ma czasu zagłębiać się w to.

  Ustawodawca, pisząc “instytucja” prawdopodobnie miał też na myśli firmę. definicja instytucji w Wikipedii: “instytucja – organizacja (grupa, ugrupowanie lub podmiot)” – moim zdaniem firma też.

  admin

  5 paź 13 o 19:40

 17. Właśnie, kwestia interpretacji; skąd ja to znam…

  growis

  5 paź 13 o 20:09

 18. Byłoby “dziwne” gdyby firma (moja albo Twoja) nie miała obowiązku udostępnić komornikowi informacji podczas gdy np. urząd skarbowy musi i bank musi…

  admin

  5 paź 13 o 21:32

 19. Witam ponownie. Mam dodatkowe pytanie – wątpliwość…

  Czy „prawo do zasięgania od osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji” jest w jakiś sposób ograniczone?

  Czy komornik może żądać od osoby fizycznej prowadzącej biuro rachunkowe, powołując się na art. 761 kpc; informacji, o której mowa w art. 913. § 1. kpc to jest złożenia wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują, przypadających klientowi biura wierzytelności i innych praw majątkowych?

  growis

  28 paź 13 o 18:48

 20. Nie wiem, o jakie ograniczenia mogłoby chodzić.

  A skąd niby Ty masz wiedzieć, jaki i gdzie Twój klient ma majątek? Poza tym, art. 913. § 1 mówi o wierzycielu i o dłużniku i chodzi o wyjawienie majątku przed sądem. Nie ma mowy o osobie trzeciej (w tym takiej która księgowość dłużnikowi prowadzi) która miałaby przed sądem wyjawiać majątek dłużnika.

  admin

  28 paź 13 o 19:24

 21. Komornik chce powołując się na art. 761 kpc, aby wskazać wszystkie przysługujące mojemu klientowi wierzytelności wraz z danymi adresowymi kontrahentów, numerami faktur i datami ich wystawienia.

  growis

  28 paź 13 o 19:42

 22. To to pewnie trzeba wskazać. Dobry komornik, który to?

  admin

  28 paź 13 o 20:32

 23. jak wskażę, to stracę klienta…

  growis

  28 paź 13 o 20:49

 24. …stracę klienta, czyli narażę się na dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową. Czy wobec tego mogę uchylić się od wykonania takiego żądania?

  growis

  28 paź 13 o 21:24

 25. Nie sądzę aby była to podstawa do uchylenia się. Gdyby tak było, to i banki mogłyby odmawiać udzielenia informacji o koncie dłużnika. Stracisz może klienta ale nic z Twego już wypracowanego majątku.

  admin

  28 paź 13 o 22:06

 26. Majątek jak najbardziej. Moje aktywa – nieuregulowane należności…

  growis

  28 paź 13 o 22:14

 27. Jak nie ma w przepisach wyjątku o którym piszesz, to trudno – nie da się.

  admin

  28 paź 13 o 22:46

 28. Sorki; nie rozumiem Twojej ostatniej wypowiedzi…

  growis

  28 paź 13 o 23:12

 29. Jeżeli przepisy nie przewidują uchylenia się, to nie można się uchylić.

  admin

  29 paź 13 o 04:23

 30. Chyba jednak mam rozwiązanie 🙂

  Art. 761. kpc § 1. Organ egzekucyjny może żądać (…) informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji.

  ale

  organ egzekucyjny nie może żądać wyjaśnień, które miałyby służyć wyjawieniu majątku dłużnika.

  Ten cel jest realizowany w postępowaniu o wyjawienie majątku (art. 913–920 (1) k.p.c.). Wezwanie dłużnika do złożenia wyjaśnień nie jest czynnością konkurencyjną do wniosku o wyjawienie majątku, może zatem zarówno poprzedzać, jak i następować po zakończeniu postępowania o wyjawienie majątku bez względu na jego wynik (H. Pietrzkowski Henryk, T. Ereciński, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne, Warszawa 2007, komentarz do art. 761 k.p.c., publ. LexPolonica).

  (za http://www.infor.pl/prawo/forum/thread/83224,Mandat-MZK.htm#ixzz2jcd02c1w)

  Pozdrawiam.

  growis

  3 lis 13 o 23:01

 31. Co do tajemnicy zawodowej doradców podatkowych:
  Art. 37 § 2 Ustawy o doradcach podatkowych (Dz.U. 1996 Nr 102 poz. 475) wyraźnie wskazuje, że Doradca Podatkowy nie może być przesłuchiwany jako świadek w zakresie swojej działalności zawodowej. Z tajemnicy zawodowej może go zwolnić tylko Sąd lub Ustawa. Wystawienie tyt. egzek. klientowi czy doręczenie pisma o udzielenie informacji doradcy – takiego zwolnienia nie oznaczają. Również art.261 kc wyraźnie określa możliwość uchylenia się od odpowiedzi w przypadku gdy świadka wiąże tajemnica zawodowa. Odpowiednią instrukcję można w tej kwestii znaleźć na stronie krajowej izby doradców podatkowych https://krdp.pl/files/user/pliki/20091124095604.pdf
  Pozdrawiam
  JJ

  jj

  22 wrz 14 o 14:14

 32. Moje „rozwiązanie ” chyba było skuteczne. Dziś jest 22 wrzesień 2014, minął prawie rok a komornik nie ponowił żądania…
  Pozdrawiam

  growis

  22 wrz 14 o 14:22

 33. jj, a czy przypadkiem to nie ustawa nakazuje udzielić komornikowi informacji?

  admin

  23 wrz 14 o 03:17

 34. z art 761 kpc to chyba nadinterpretacja przepisów. Oczywiście biuro rachunkowe ma obowiązek udostępnić komornikowi dane o które wnosi ale udostępnić to nie znaczy moim zdaniem przygotować gotowca, żeby sobie komornik mógł ściągnąć kasę. Proszę bardzo, niech się pofatyguje do biura i wejrzy w dokumenty, nawet pospisuje numery kont z faktur, niech policzy ile towaru ma klient na koniec miesiąca i niech ustala majątek z faktur ale niby dlaczego ja mam to robić za niego? może pora wyjść z za biurka, ruszyć tyłek i skutecznie prowadzić samemu egzekucję a nie szukać jelenia.

  Danka

  29 paź 14 o 18:38

 35. Jeżeli idzie o doradców podatkowych to sprawa jest oczywista i określona w poniższym linku, biuro rachunkowe niestety nie ma takich przywilejów

  https://krdp.pl/posiedzenie.php/uchwala/904

  PLATAN

  21 sty 15 o 21:39

 36. każdy kto się wypowiada na ten temat pisze, że doradcy podatkowi mogą powołać się na tajemnicę zawodową a biuro rachunkowe już nie ale ja poruszyłam inną kwestię: czy biuro ma obowiązek przygotować komornikowi to czego żąda czy może ma obowiązek udostępnić komornikowi dokumenty. To jest chyba różnica. Jeżeli biuro ma wykonać za komornika czarną robotę to chyba coś tu jest nie tak. Tutaj to chyba tylko komornicy piszą bo się boją, żeby się biura nie zaczęły buntować. a ja się postawiłam i odpowiedziałam komornikowi, że zapraszam w godz takich i takich i wiecie co … nie przyszedł a minęło już parę miesięcy.

  Danka

  21 sty 15 o 21:55

 37. PLATAN to jest tylko stanowisko tylko KRDP…

  admin

  21 sty 15 o 22:04

 38. Brawo Danka, tak trzymać 🙂

  growis

  21 sty 15 o 22:47

 39. P.S. PLATAN, ponwnie przypominam:

  “Art. 761. § 1. Organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień oraz zasięgać od organów administracji publicznej, organów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przedsiębiorstw maklerskich, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji.”

  Doradca podatkowy nie jest “świętą krową”.

  admin

  28 sty 15 o 20:54

 40. Witam

  Trafiłem tutaj przypadkiem poszukując informacji w podobnym temacie i stwierdzam, ze autor wpisu nie bardzo się orientuje w tym co pisze.

  Ostatnio w stosunku do mojego klienta wszczęto egzekucję nagle okazało się, że dokonano zajęć wierzytelności od kilkudziesięciu jego “kontrahentów”.

  Zdziwiłem się, ponieważ od niemal 15 lat zajmuję się egzekucją, współpracuję z kilkoma komornikami, mam za sobą kilkaset postępowań egzekucyjnych, w których reprezentowałem zarówno wierzycieli jak i dłużników i pierwszy raz spotkałem komornika, który uzyskał tak szerokie informacje o kliencie.

  Jak się okazało, biuro podatkowe obsługujące mojego klienta udzieliło informacji komornikowi, w oparciu o wezwanie w którym komornik powołał się zarówno na art. 2 ustawy o komornikach jak i w/w przepis z kpc.

  W związku z tym, że po raz pierwszy zetknąłem się z taką sytuacją, popytałem znajomych komorników, czy udaje im się tak zdobywać informacje. Wskazałem im przy tym na przepisy dotyczące tajemnicy zawodowej doradców podatkowych i zasady etyki księgowych.

  Od trzech komorników, którzy są na rynku od ok 15 lat, każdy z nich ma roczny wpływ ok 3-4 tysiące spraw uzyskałem informacje, że pierwszy raz słyszą, żeby jakaś durna księgowa dała się złapać na takie wezwanie. Dla wszystkich jasne jest, że ksiegowi zasłaniaja się tajemnicą zawodową.

  Oczywistym jest, że skoro doradcom podatkowym (a o takim mowa) ustawa przyznaje powołane już wcześniej uprawnienia związane z tajemicą zawodową, to bez orzeczenia sądowego zwalniajacego ich z tego obowiązku – nie maja prawa udzielić informacji o swoim kliencie.

  Panie Admin – to, że np banki maja obowiązek udzielać informacji o klientach komornikowi nie wynika z art. 2 pkt 5 ustawy o komornikach ani przepisów kpc w tym w szczególnosci art. 761. Zakres żądanych informacji określa ustawa prawo bankowe w tym w szczególnosci art. 105. Podobne zapisy znajduja się w wielu innych ustawach regulujacych ustrój i materię określonych instytucji.

  Widzę, że posiada Pan/Pani elementarne braki w wykształceniu prawniczym i nie wie jak się stosuje przepisy. Zanim sformułuje Pan/Pani następnym razem tak kategoryczne i wprowadzające w błąd wnioski, proszę uzupełnic braki w edukacji.

  A wracając do tematu – TAK – DORADCA PODATKOWY W TYM ZAKRESIE TO “ŚWIĘTA KROWA”.

  MG

  16 mar 15 o 00:44

 41. Dziwnych komorników Pan zna. Ja też pytałem znajomych komorników i każdy z nich powiedział z grubsza to co ja napisałem. Przynajmniej jak chodzi o wskazanie WIERZYTELNOŚCI dłużnika.

  Nie ma Pan racji. Nie będę ponownie cytował tego, co już wcześniej.

  admin

  16 mar 15 o 05:40

 42. Ciekawy wątek. Jestem doradcą podatkowym i dostałem uprzejmą prośbę od komornika o przygotowanie tzw ” gotowca “. Oczywiście wysłałem odpowiedź, że stosownie do postanowień art. 761 kpc w zw z art. 261 § 2 kpc nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi na zapytanie, przed zwolnieniem mnie z tajemnicy zawodowej. Chwilowo czekam na odpowiedź od komornika.

  Kane

  10 kw. 15 o 08:50

 43. No i w praktyce jest tak, że jest cisza, komornik się nie odzywa – w mojej ocenie doradca podatkowy nie ma obowiązku przygotowywania takiej dokumentacji. Tajemnica zawodowa została postawiona przez ustawodawcę jako dobro lepiej chronione niż wygoda komornika.

  Kane

  14 maj 15 o 10:21

 44. Myślę że komornik jest niedouczony w tej kwestii skoro nie egzekwuje tego prawa albo już skądinąd dług ściągnął.

  admin

  14 maj 15 o 11:38

 45. Z informacji przekazanych przez klienta wynika, że komornik nic nie wyegzekwował. A czy jest niedouczony, sam nie wiem, myślę,że bardziej liczył, że wystraszy kogoś ” nadętym pismem “. Komornik w obliczu przytoczonych w odpowiedzi na wezwanie przepisów prawnych ,najprawdopodobniej szuka innych sposobów pozyskania informacji.

  Kane

  15 maj 15 o 10:16

 46. Jak już wskazałem w tym wątku, komornik ma prawo uzyskać informację niezbędne do prowadzenia egzekucji także od doradcy podatkowego. No ale nie będę się powtarzał. na miejscu tego komornika po prostu ukarałbym grzywną za odmowę ewentualnie najpierw pouczył przytaczając przepis który podąłem gdzieś wyżej. Oczywiście ukarany może odwołać się no i wtedy może wątpliwości zostałyby rozwiane…

  admin

  15 maj 15 o 11:04

 47. Z tą tajemnica to jest tak, że komornik może żądać (także od doradcy podatkowego) udzielenia informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji. Gdyby zaś żądał udzielenia informacji, np. ile dłużnik a klient doradcy zarobił w zeszłym roku, to owszem, można odmówić udzielenia informacji powołując się na tajemnice zawodową. O to jednak komornik nie pyta.

  admin

  15 maj 15 o 11:06

 48. Cała subtelna różnica prawna polega na tym, że ja absolutnie udzielę wszystkich niezbędnych informacji komornikowi pod warunkiem takim, że zostanę zwolniony z tajemnicy zawodowej i tutaj pojawia się problem – w jakim trybie i na jakiej podstawie komornik mógłby taką zgodę uzyskać. I to już jest absolutnie nie mój problem. Natomiast odnośnie tajemnicy zawodowej obejmuje ona swoją ochroną wszelkie fakty i informacje które doradca podatkowy poznał w związku z wykonywaniem zawodu – czyli w zasadzie całość kontaktów z klientem. Czyli komornik uzyska zwolnienie doradcy podatkowego z tajemnicy zawodowej dostaje wszystko, nie zwolni to nawet nr rachunku bankowego nie otrzyma.

  Kane

  15 maj 15 o 11:49

 49. Nie możesz zasłaniać się tajemnicą zawodową w przypadku wezwania do udzielenia informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji. Jeszcze raz odwołuję do brzmienia art. 761. § 1 Kodeksu postępowania cywilnego który to przepis nie wyłącza doradcy podatkowego…

  admin

  15 maj 15 o 15:37

 50. Cóż, widocznie nie wiedziałem że nie mogę i własnie skutecznie się uchyliłem – mało tego, zgodnie z obowiązującym prawem stosownie do postanowień art. 761. § 2 w zw. z art. 261 § 2. Kodeksu postępowania cywilnego. Ale rzeczywiście wygląda, że kompromisu tutaj nie osiągniemy w wymianie poglądów.

  Kane

  15 maj 15 o 15:57

 51. Ten przepis przez Ciebie przywołany obejmuje pewien zakres w którym nie mieści się wiadoma kwestia. A nie wszyscy komornicy są dobrymi i myślącymi prawnikami a niektórym może po prostu nie chce się użerać.

  admin

  15 maj 15 o 16:20

 52. Tak tylko na wypadek, gdyby ktoś prowadzący biuro rachunkowe miał uzasadnione wątpliwości i trafił na ten wątek pozwolę sobie zacytować :

  761. § 2
  § 2. Od wykonania takiego żądania można uchylić się w takim zakresie, w jakim według przepisów części pierwszej Kodeksu można odmówić przedstawienia dokumentu lub złożenia zeznań w charakterze świadka albo odpowiedzi na zadane pytanie.

  261 § 2

  § 2. Świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby narazić jego lub jego bliskich, wymienionych w paragrafie poprzedzającym, na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową albo jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej.

  Czy istotna tajemnica zawodowa stanowi przesłankę do odmowy udzielenia informacji komornikowi – niewątpliwie tak – inaczej 761 § 2 kpc nie miałby sensu. Czy informacja uzyskana przez doradcę podatkowego w trakcie wykonywania tego zawodu ma charakter ” istotny ” – cóż w moim przekonaniu zdecydowanie tak. Całe funkcjonowanie zawodów zaufania publicznego opiera się na konstrukcji, że mogą być oni przesłuchiwaniu co do faktów objętych tajemnicą, tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu. Z tajemnicy zwalnia Sąd na wniosek prokuratora. Fakt, że komornikowi ” najwygodniej ” pozyskać informacje ” na tacy ” od biura rachunkowego są kiepską przesłanką do uchylania takiej tajemnicy. Pozdrawiam.

  Kane

  15 maj 15 o 17:21

 53. To zatem ciekawe, że banki bez szemrania wskazują komornikom rachunki bankowe dłużnika który je zajmuje, mimo, że też je obowiązuje tajemnica bankowa.

  ISTOTNA tajemnica zawodowa a tajemnica zawodowa, to różnica. A w przepisie na który powołujesz się, mowa o ISTOTNEJ tajemnicy zawodowej. Chroniącej prywatność, dobra osobiste itp. a nie na litość boską dane kontrahentów dłużnika, aby mógł dalej kiwać wierzyciela i komornika!

  ISTOTNA tajemnica zawodowa prawdopodobnie Was – doradców podatkowych, nie dotyczy, nie macie takich tajemnic. Prędzej lekarz (np. wstydliwa choroba) albo adwokat (np. gwałt na klientce).

  Stawiajcie się dalej, aż któryś lepiej wyedukowany albo zasadniczy komornik walnie Wam grzywnę, odwołacie się, przegracie, to zrozumiecie. 😉

  admin

  15 maj 15 o 18:38

 54. Ach te ostanie zdanie, jakbym znów komornika słyszał ;), Praktyka na szczęście wskazuje, że nie jest to takie oczywiste – obstawiam że to komornik będzie mi zwracał koszty postępowania i odszkodowanie za stracony dzień pracy 😉 . Ale do rzeczy – już wyjaśniam ” tajemnicę ” dotyczą banków – obowiązek statuowany ustawowo : art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. ł Prawa bankowego. Zgodnie z nim, bank ma obowiązek udzielić informacji stanowiącej tajemnicę bankową na żądanie komornika sądowego w zakresie niezbędnym do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

  Co do ISTOTNEJ tajemnicy zawodowej – cóż nie ma jej zdefiniowanej – natomiast tak jak sugerowałem wcześniej warto spojrzeć w jakich sytuacjach jest ona uchylana aby określić na ile informacje powierzane doradcy podatkowemu są chronione. Z mojej analizy wynika, że dotyczy to wyłącznie postępowania karnego, bądź sytuacji w której mamy do czynienia z praniem brudnych pieniędzy lub przypadków finansowanie terroryzmu. Klient powierzając mi informacje MUSI MIEĆ PEWNOŚĆ, że dopiero przy zaistnieniu WYJĄTKOWEJ sytuacji będę zmuszony je wyjawić. Stan faktyczny , w którym komornik, czy to z związku z wygodą lub z brakiem operatywności chciałby otrzymać te dane jest wybacz, ale śmieszny ;).

  Kane

  16 maj 15 o 10:21

 55. A niby jak inaczej komornik ma te dane pozyskać (gdy egzekucja z innych składników majątku jest bezskuteczna)? Włamać się? Dalsza dyskusja sensu nie ma, musiałbym powtórzyć się.

  admin

  16 maj 15 o 15:08

 56. Apeluję do wszystkich księgowych. Przerobiłam na własnej skórze atak komornika mojego klienta. Od kilku lat prowadzę biuro rachunkowe. Nie jestem doradcą podatkowym. Komornik wystosował do mnie pismo z całą litanią pytań o mojego klienta. Tzn chciał gotowca. Odmówiłam oczywiście uzasadniając , że z klientem wiąże mnie umowa i tajemnica. Komornik wystosował dla mnie dwie grzywny po 2000 zł a ja dwie skargi na czynności komornika do sądu. Wygrałam sprawę mam prawomocne postanowienie z uzasadnieniem . Kane bardzo mi pomogłeś swoim wpisem.

  Księgowa

  12 paź 16 o 00:13

 57. To prosimy o skany, zamieszczę zamazując dane osobowe. Bank też obowiązuje tajemnica a udzielać informacji musi. Innymi słowy, nie wierzę w to co Pani pisze. Może gotowca nie musi pani pisać ale dane kontrahentów musi Pani podać komornikowi.

  admin

  12 paź 16 o 09:04

 58. witam ponownie

  księgowa

  12 paź 16 o 16:11

 59. W ramach darmowych korepetycji dla Pana admin to wyjaśniam, że bank to nie to samo co osoba fizyczna prowadząca działalność tu zacytuję fragment uzasadnienia sądowego ” Art. 2 ust 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucyjnych ( Dz.U.2015.790j.t) jest odpowiednikiem art.761 paragraf 1 k.p.c.z tymże jego zakresem nie są objęte osoby fizyczne. Tym samym z uwagi na fakt, że Pani (……..)nie spełnia żadnych kryteriów podmiotów w nim wymienionych nie mógł mieć on zastosowania w niniejszej sprawie.

  Księgowa

  12 paź 16 o 16:31

 60. W ramach darmowych korepetycji dla Pani i sędziów wyjaśniam, że w art. 761 par. 1 kpc jest mowa także o osobach a nie tylko o instytucjach. Tak jak trzeciodłużnik ma obowiązek odpisać komornikowi tak i Pani jako biuro rachunkowe ma obowiązek podać dane kontrahentów.

  Wygląda na to, że sędzia nie orientuje się w temacie Dlatego poproszę o skan całego uzasadnienia, to będzie ciekawiej.

  admin

  12 paź 16 o 19:31

 61. P.S. Tam (w art. 761 par. 1 kpc) jest napisane “osoby” a nie “osoby prawne”. Dlatego chodzi też o osoby fizyczne. Nalegam na skan uzasadnień wyroków…

  admin

  12 paź 16 o 19:47

 62. Witam, Panie admin proszę uważniej przeczytać Art.2 ust 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o komornikach

  Księgowa

  12 paź 16 o 20:37

 63. Dlaczego mnie Pani “atakuje” tym przepisem? Ja napisałem o art. 761 par. 1 kpc. a tam jest jak byk napisane “osoby”.

  admin

  12 paź 16 o 21:07

 64. http://www.dolnoslaski.kidp.pl/files/strony/79.pdf

  rozdział II pkt 1, rozdział IV pkt 5b

  wszystko w temacie.

  doradca

  22 lis 16 o 11:27

 65. Ja też mogę sobie jakąś instrukcję ułożyć tylko że jest nic nie warta jeżeli nie ma potwierdzenia w przepisach lub orzecznictwie. W przepisach to to w tej instrukcji potwierdzenia nie znajduje. Podaj orzecznictwo sądowe które to potwierdza, to przyznam rację (mimo nielogicznego wyroku).

  Nie wiem, czy Wy sobie zdajecie sprawę z tego, że rościcie sobie prawo do stania ponad prawem. Bank musi udzielić informacji (np. o kontach bankowych) – nie może zasłonić się tajemnica bankową, trzeciodłużnik musi udzielić informacji o wierzytelnościach dłużnika ale według Was Wy doradcy podatkowi – nie musicie.

  Święte Krowy? Czy Wy rozumiecie bezsens tego, co piszecie?

  admin

  22 lis 16 o 12:17

 66. P.S. Dodam jeszcze, że zgodnie z nowym przepisem, dłużnik ma obowiązek wyjawić dłużnikowi majątek, gdy ten go do tego wezwie. A zatem wierzytelności (w tym u kontrahentów) też musi wyjawić.

  Jednak Wy twierdzicie, że Was do nie dotyczy – Wy żądacie zwolnienia z tajemnicy… Rozumiesz bezsens?

  admin

  22 lis 16 o 12:24

 67. proszę sprawdzić art 180 paragraf 2 kpk
  i na ten temat to wszystko !!!!!!!

  JAK

  21 cze 17 o 14:13

 68. No i co? Mowa tam osobach obowiązanych do zachowania tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, lekarskiej lub dziennikarskiej. O doradcy podatkowym nic tam nie ma.

  admin

  21 cze 17 o 15:16

 69. 1. Osoby obowiązane do zachowania tajemnicy służbowej lub tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji mogą odmówić zeznań co do okoliczności, na które rozciąga się ten obowiązek, chyba że sąd lub prokurator zwolni te osoby od obowiązku zachowania tajemnicy. art 180 kpk – zdecyduj się więc czy doradca podatkowy jest czy nie jest osobą.
  2. Zgodnie z art. 37 u.d.p. doradca podatkowy jest obowiązany zachować w tajemnicy fakty i informacje, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu.
  3 Skoro bank to i ksiądz jest obowiązany do wyjawienia tajemnicy spowiedzi jeśli komornik go do tego wezwie – faktycznie masz problem z rozróżnianiem osób i instytucji.

  nord-ost

  11 wrz 17 o 08:56

 70. Człowieku, komornik działa na podstawie kpc a nie kpk! KPK to sobie możesz stosować jak Cię wezwą na przesłuchanie na policję albo do prokuratury a nie gdy komornik wzywa Cię do udzielnie informacji!

  Przepis nakazujący udostępniać informacje dla komornika mówi nie tylko o instytucjach ale też o osobach.

  Bank też jest zobowiązany zachować w tajemnicy to i owo o klientach ale przed komornikiem musi się otworzyć.

  admin

  11 wrz 17 o 09:43

 71. Aha, jeszcze co do tego księdza… Co do tajemnicy spowiedzi to stosują się INNE przepisy – art. 178 kpk, art. 261 part. 2 kpc. Te przepisy dotyczą WYŁĄCZNIE duchownych i ich tajemnicy spowiedzi a nie jakichś doradców podatkowych itp.

  admin

  11 wrz 17 o 09:48

 72. Dziękuję zarówno autorowi wpisu, jak osobą komentującym za obszerne wpisy. Temat został chyba świetnie wyłożony i wyczerpany.

  Tomek

  9 lut 18 o 15:33

 73. Artykuł wprowadził dużo dyskusji na temat powiadomienia komornika. Jednak biuro powinno powiadomić komornika, aby mógł prawidłowo wykonać swoją prace.

  KOF

  26 wrz 18 o 09:22

 74. Dokładnie tak.

  admin

  27 wrz 18 o 09:17

 75. Nawet jeśli biuro rachunkowe jest zobowiązane do udzielania takich informacji, to nie tak, jak jest napisane na początku, że Cytuję: “Mają odstawić kawkę na bok i w try miga przynieść faktury”. W żadne try miga, tylko są obowiązujące terminy i żaden komornik nie będzie wydawał dyspozycji, czy mam kawkę odstawić, czy nie, bo akurat mam to w tyle!!! Komornik nie jest Panem Bogiem, tylko zwykłym komornikiem, przed którym nie mam obowiązku się płaszczyć i poniżać. tyle w temacie.

  EvE

  3 paź 19 o 18:33

 76. Jak przyjdzie do Ciebie do biura to nie masz żadnych terminów, tylko masz udostępnić faktury, bo wezwie policje i sam poszuka ale nie wiem czy to Ci się opłaci.

  admin

  3 paź 19 o 19:38

 77. Jestem Doradcą Podatkowym miałem podobną sprawą .Komornik wezwał mnie do udzielenia informacji o kliencie odmówiłem.Została na mnie nałożona kara porządkowa.Skierowałem sprawę do Sądy. Sąd przyznał mi rację.Wypowiedzi Pana admin świadczą o nie znajomości prawa.Na stronach KIDP można znaleźć gotowe pozwy do sądu na komornika.

  doradca podatkowy

  3 mar 20 o 14:11

 78. Nie, to ten sąd a dokładniej sędzia nie zna prawa skoro taki idiotyczne orzeczenie wydał. Rozumiem, że sędzia uznał, że skoro dłużnik ma faktury u doradcy podatkowego to dzięki temu może uniknąć zajęcia wierzytelności, tak? No na to wychodzi, bo komornik nie może sobie spisać z nich danych nabywców. Przecież to niedorzeczne i niezgodne z prawem. Ciekaw jestem uzasadnienia tego orzeczenia. O ile naprawdę istnieje.

  admin

  3 mar 20 o 15:54

 79. P.S. proszę zapoznać się z tym co stwierdził NSA: https://www.prawo.pl/podatki/tajemnica-zawodowa-doradcy-podatkowego-wyrok-nsa,308381.html i nie pisać (Pan i inni) tu bzdur – twierdzeń że doradca podatkowy to święta krowa która nie ma obowiązku ujawnić komornikowi informacji NIEZBĘDNYCH do prowadzenia egzekucji. Macie taki obowiazek i nie macie prawa zasłaniać się tajemnicą jeżeli komornik żąda informacji potrzebnych do prowadzenia egzekucji a nie jakichś (dodatkowo) innych informacji które do egzekucji są zbędne.Jeżeli komornik żąda faktur to po to aby spisać dane nabywców i wysłać do nich zajęcie wierzytelności i macie obowiązek je przełożyć komornikowi bez bzdurzenia o tajemnicy podobnie jak bank ma wskazać komornikowi konta dłużnika gdy ten o nie pyta a nie zasłaniać się tajemnicą (i banki je wskazują bez szemrania).

  admin

  3 mar 20 o 16:17

 80. Witam. A czy powinnam poinformować klienta o tym że dostałam właśnie takie pismo o udzieleniu informacji na jego temat? Dla mnie informacjami niezbędnymi do wykonywana czynności egzekucji to nawet informacja o nadpłacie VAT w US. Zostałam zapytana nawet czy to osoby trzecie płacą za usługi księgowe. Czy biuro rachunkowe powinno “chronić” dłużnika? Poproszę o podstawy prawne.

  MiK

  31 mar 21 o 23:01

 81. Witam. Podstawa prawna to Art. 761. § 1 Kodeksu postępowania cywilnego oraz wyrok NSA o którym tutaj: https://www.prawo.pl/podatki/tajemnica-zawodowa-doradcy-podatkowego-wyrok-nsa,308381.html

  Jeżeli komornik żąda informacji mogących przyczynić się do skutecznej egzekucji, to ma Pani obowiązek przekazać je komornikowi. Co do pytania o nadpłatę VAT, to też powinna Pani udzielić informacji (chociaż komornik zapewne i tak wyśle “w ciemno” zajęcie do US, to się dowie). Co do pytania o to kto płaci za usługi księgowe, to też udzieliłbym informacji. Komornik może stwierdzić na przykład, że jeżeli osoba trzecia płaci za usługi księgowe świadczone dla dłużnika, to może to być jego dłużnik który w ten sposób spłaca dług 🙂 i komornik chce wysłać do niego zajęcie wierzytelności.

  Nie, nie ma Pani obowiązku informowania o tym klienta, gdyby była taka konieczność, to sam komornik przesłałby mu odpis pisma.

  admin

  31 mar 21 o 23:36

 82. Dziękuję serdecznie za informację. A co w przypadku jeśli mam w umowie zapis: “Zleceniobiorca zobowiązuje się do nieudzielania żadnych informacji na temat działalności Zleceniodawcy osobom trzecim, poza uprawnionymi do tego organami kontroli państwowej, po uprzednim powiadomieniu Zleceniodawcy o fakcie zaistnienia kontroli.”
  W jaki sposób mogę zostać “rozliczona” tego zapisu, oprócz oczywistego zerwania umowy? Co mi za to grozi?

  MiK

  1 kw. 21 o 00:16

 83. Zapisy sprzeczne z ustawą są nieważne. Skoro wspomniany przeze mnie wcześniej przepis ustawy nakłada na Panią obowiązek udzielenia informacji komornikowi, to zapis umowny z klientem który tego Pani zabrania, jest nieważny.

  Co do powiadomienia o kontroli, to jeżeli organ kontroli nie nałoży na Panią zakazu informowania klienta, to owszem, w świetle zapisu umownego, powinna go Pani poinformować o kontroli.

  admin

  1 kw. 21 o 06:26

 84. O, na ciekawy wątek natrafiłem.

  A skąd w ogóle komornik może uzyskać tąką informację?

  Wiem o przypadku, że komornik miał “wtyczkę” w US, która na podstawie JPK ujawniła komornikowi kontrahentów (od osoby z US wiedziałem, że takich informacji jak kontrahenci dłużnika, nie mogą udzielać). A jak wygląda sytuacja z biurem rachunkowym? Skontaktował się z nami komornik w sprawie klienta którego nie ma u nas już jakieś 3 lata, a z tego co sprawdziliśmy to ten klient zawiesił działalność w tamtym roku.

  Dziwna sprawa.

  Castorelo

  11 maj 21 o 22:40

 85. Jeżeli płatnik składek korzysta z usług biura rachunkowego, to dane takiego biura znajdują się w ZUS a jak w ZUS to myślę, że także w urzędzie skarbowym. Zapewne także wtedy gdy podmiot już nie prowadzi działalności gospodarczej.

  admin

  12 maj 21 o 04:41

 86. haha, komornik nie musi mieć żadnej “wtyczki” w urzędzie skarbowym, wszystkie informacje które mogą przyczynić się do skutecznej egzekucji komornik ma prawo żądać oficjalnie i us ma obowiązek takich informacji udzielić mu.

  Daniel

  1 lip 21 o 15:54

 87. Dokładnie tak jest jak pisze Daniel, tak samo inne urzędy i banki, cepik, bik i inne.

  Robert

  2 sie 21 o 13:46

 88. Komornik nie sprawdza BIK bo niby po co miałby to robić.

  admin

  2 sie 21 o 15:22

 89. Jednak czy komornik ma prawo żąda faktur z klientami z którymi już zakończyłem współpracę, faktur sprzed dwóch lat?

  Zubek

  14 sie 21 o 17:13

 90. Uważam, że może zażądać.

  admin

  14 sie 21 o 19:48

 91. Doradcy podatkowi a nawet zwykłe księgowe z biura rachunkowego chyba uważają się za jakąś elitę od której wara komornikowi gdy chce pozyskać informacje o kliencie. Z drugiej zaś strony, owe towarzystwo wzajemnej adoracji często jest na usługach policji z sekcji przestępstw gospodarczych której donosi na swoich klientów płatnymi informatorami będąc.

  szkopek

  20 sie 21 o 06:58

 92. Moja księgowa przyznała mi się do tego, że bez podstawy prawnej czyli bezprawnie udostępniła policjantom wgląd do moich faktur, nie było żadnego dochodzenia ani nawet podstaw do zainteresowania się fakturami przez policję tzn. uzasadnionych podstaw.

  admin

  20 sie 21 o 11:20

 93. A co Pan na stanowisko Krajowej Rady Doradców Podatkowych zgodnie z którym komornik musi przedstawić sądowe zwolnienie doradcy podatkowego z tajemnicy zawodowej: https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/instrukcja-postepowania-doradcy-podatkowego-podczas-egzekucji-286459793 ??

  Lidia

  1 wrz 21 o 14:19

 94. To przecież jest tylko stanowisko doradców a nie żaden wyrok sądowy. A przepisy mówią jak wcześniej wskazywałem nieraz. I wyrok też jest, wskaząłem.

  admin

  1 wrz 21 o 17:06

 95. Krajowa Rada Doradców Podatkowych która nie jest od stanowienia ani interpretacji prawa wymyśliła sobie i opublikowała takie bzdurne stanowisko w celu pozyskiwania klientów którzy mając komornika myślą, że z doradcą podatkowym są nietykalni. Nieetyczne wielce.

  Gunia

  16 wrz 21 o 14:26

 96. W biurze rachunkowym księgowym faktury wystawione są dla komornika jak na tacy. Bez sensu. Faktury trzymać w mieszkaniu, komornikowi nie otwierać drzwi, nikomu nie otwierać bo nie wiadomo kto komornik. A komornik nieskory do siłowego wejścia, jest to najczęściej straszenie bez realizacji.

  Damiano

  18 wrz 21 o 20:48

 97. Po prostu nie korzystać z usług jakiegoś tam biura rachunkowego, przy niedużej działalności jednoosobowej jest to zbędne. Na początku prowadzenia działalności byłem naiwny i korzystałem, niedouczona babka – właścicielka o mało co nie wpędziła mnie w kłopoty ze skarbówką i to poważne.

  Lis

  19 wrz 21 o 04:22

 98. Popieram, bez sensu jest zlecanie prowadzenie księgowości zewnętrznej firmie w przypadku typowej jednoosobowej działalności. Traci się kontrolę nad tym aspektem działalności i skutki mogą być dotkliwe jak napisał Lis powyżej. Biuro się pomyli, zaniedba czegoś a odpowiedzialność, nie tylko finansową ale także karną!!! ponosi przedsiębiorca a nie biuro rachunkowe.

  Zaklika

  27 wrz 21 o 12:06

 99. Nie ważne czy zwykle biuro rachunkowe czy doradców podatkowych, każdy ma obowiązek udzielić komornikowi informacji służącej do prowadzenia egzekucji. Tak jak bank, ZUS i urząd skarbowy.

  Anonim

  9 paź 21 o 21:35

 100. Przede wszystkim – podstawa: trzymać się z dala od wszelkie maści biur rachunkowych! Aby prowadzić takie biuro, nie są wymagane żadne formalne kwalifikacje, wykształcenie, zezwolenie też nie! Mnie właścicielka o mało co niechcący wrobiła w popełnienie przestępstwa skarbowego, dobrze że zainteresowałem się tematem w internecie, bo coś mi w tym nie pasowało. Jeżeli naprawdę jesteście takimi antytalentami, że nie potraficie sami sobie poprowadzić prostej rachunkowości w JDG albo jest specyficzna i trudna, to nawiążcie współpracę z doradcą podAtkowym a nie z jakąś panią Jadzią co biuro rachunkowe prowadzi.

  Frank Sinatra

  11 paź 21 o 11:46

 101. Otóż to. Grzywną rujnującą można zostać ukaranym a od takiej paniusi nie wiem czy komornik zdoła to ściągnąć jako roszczenie regresowe, najpierw oczywiście sprawa w sądzie musiałby być.

  Zaklika

  11 paź 21 o 13:17

 102. Biuro rachunkowe powinno być ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej za błędy. Sprawdzić i sprawdzać co pewien czas podczas współpracy, czy jest ubezpieczone i na jaką kwotę.

  koleś

  5 lis 21 o 16:48

 103. Od odpowiedzialności karnej klienta za błąd biura rachunkowego nie da się ubezpieczyć…

  admin

  5 lis 21 o 17:54

 104. Niejeden komornik też myśli, że mu nie wolno wejść i zerknąć do faktur dłużnika w biurze księgowym “a co dopiero u doradcy podatkowego!”. Należy ich wtedy wyprowadzić z błędu ta strona jest akuratna do tego. Egzekucja z firmowych wierzytelności to najczęściej jedyna możliwość jej skutecznego zakończenia.

  maku

  17 sty 22 o 16:01

 105. Tak, biur rachunkowe i nawet doradca podatkowy musza się zastosować do żądania komornika o udostępnienie faktur. A głupotą jest zlecić prowadzenie rachunków biurowi czy doradcy w prostej działalności gospodarczej. Tym większa głupotą jeżeli ma się komornika.

  Adela

  26 sty 22 o 16:57

Skomentuj