Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Czy komornik może pytać sąsiadów o dłużnika?

3 komentarze

Pytanie: Wczoraj był u mnie komornik ale nie było mnie w domu. Mieszkam na osiedlu domów jednorodzinnych. Komornik poszedł do sąsiadów: na lewo, na prawo, naprzeciwko i pytał, czy może nie współpracuję z nimi (jeden ma warsztat), czy nie wynajmuje komuś czy albo czego innego i o inne takie. Chciałem zapytać, czy komornik ma prawo pytać sąsiadów o dłużnika w tym o jego majątek?

Odpowiedź: Istnieje przepis – Art. 761 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego który stanowi między innymi, że Komornik może zasięgać od organów administracji publicznej, organów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przedsiębiorstw maklerskich, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji.

Takie osoby nieuczestniczące w postępowaniu to właśnie także sąsiedzi. Nasuwa się pytanie, czy komornik ma prawo wypytywać ich także o majątek (dochody, wierzytelności) dłużnika. Myślę, że ma prawo, w kontekście wyżej wskazanego przepisu. Przykładowo, komornik zapytuje banki o wierzytelność dłużnika tzn. czy ma w banku konto bankowe a w Urzędzie Skarbowym pyta o nadpłatę podatku. W obu przypadkach pyta więc o składnik majątku – o wierzytelność. A zatem i sąsiadów – czyli też osoby nieuczestniczące w postępowaniu, komornik może zapytać o to czy aby nie mają wiedzy o jakimś majątku, wierzytelnościach dłużnika. Komornik rozpytujący sąsiadów dłużnika o jego majątek to raczej wyjątek. Generalnie komornicy, jeżeli wierzyciel wpłaci im stosowną zaliczkę, to “poszukują majątku” co zakrawa na fikcję: https://pamietnikwindykatora.pl/czy-zlecic-komornikowi-poszukiwanie-majatku-dluznika/. Nie jest to poszukiwanie majątku z prawdziwego zdarzenia, w stylu detektywa.

Czytelniku, nie potrzebujesz aby założyć nowe konto bankowe (mając zajęte przez komornika)? Korzystne osobiste są tutaj a firmowe tutaj. Może minąć wiele miesięcy zanim namierzy to nowe: Jak często komornik sprawdza konta bankowe w OGNIVO?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

4 lipca, 2020

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Czy komornik może pytać sąsiadów o dłużnika?'

Subscribe to comments with RSS

 1. Komornik może pytać sąsiadów o dłużnika ale chyba nie może informować ich o wysokości długu oraz o tym, kto jest wierzycielem? A chyba musi im się jakoś wykazać, że prowadzi egzekucję przeciwko ich sąsiadowi? Nie musi pokazać dokumentów?

  Tolek Banan

  6 Lip 20 o 18:00

 2. Myślę, że nie musi, wystarczy jak pokaże legitymację komornika.

  admin

  6 Lip 20 o 20:53

 3. Takie przepytywanie sąsiadów przez komornika o dłużnika zakrawa tylko na złośliwość prawną, nic innego. Dłużnik ma tez prawo do prywatności na temat stanu swoich finansów a prawdopodobieństwo, że któryś sąsiad coś wie o majątku dłużnika jest prawie zerowe.

  Wiki

  4 Lip 21 o 09:09

Skomentuj