Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Zabezpieczenie przyszłych alimentów na sumie uzyskanej z egzekucji z nieruchomości

komentarze 2

Pytanie: Chciałbym się zapytać, czy spotkał się może Pan z następującą sytuacją:

Dłużnik alimentacyjny miał zadłużenie wobec wierzyciela około 30.000 zł.
Wszczęte zostało przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne.
W toku postępowania została zlicytowana nieruchomość dłużnika.
Dług został spłacony. Jednakże należność pozostałą ze sprzedaży mieszkania (około 150.000 zł), znajdującą się na rachunku depozytowym sądu komornik zajął na poczet powstałego w między czasie długu alimentacyjnego – około 3.000 zł oraz przyszłych alimentów płatnych miesięcznie w kwocie 650,00 zł. Alimenty są zasądzone w kwocie 650,00 zł.
Tymczasem komornik zajął wierzytelność w kwocie 150.000 zł na poczet długu w wysokości 3.000 zł i na poczet przyszłych, jeszcze niewymagalnych wierzytelności alimentacyjnych.

Termin do złożenia skargi na tę czynność minął.
Wniosek do Sądu o wydanie zarządzenia/postanowienia w trybie nadzoru sądowego nad egzekucją nie przeniósł żadnego rezultatu.

Co ciekawe, wierzyciel do dnia dzisiejszego nie otrzymał kwoty 3.000 zł, ani bieżących alimentów.

Czy ma Pan jakiś pomysł w jaki sposób zwolnić tę wierzytelność spod zajęcia (reprezentuję dłużnika)
Uprawniony do alimentów ma już prawie 18 lat. Tak więc kwota 150.000 zł na poczet alimentów jest przesadzona.

Może jednak spróbować złożyć skargę na czynność komornika? Co Pan sądzi o tej sprawie?

Odpowiedź: Z taką sytuacją nie spotkałem się natomiast przychodzi mi w tej sytuacji na myśl art. 730 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego który stanowi, że po uzyskaniu przez uprawnionego tytułu wykonawczego dopuszczalne jest udzielenie zabezpieczenia jeżeli ma ono na celu zabezpieczenie roszczenia o świadczenie, którego termin spełnienia jeszcze nie nastąpił. Dotyczy to także alimentów i skoro stało się jak się stało, to myślę, że wierzyciel alimentacyjny musiał złożyć w sądzie wniosek o zabezpieczenie przyszłych alimentów i uzyskał je. Jeżeli tak się stało (i nawet jeżeli postanowienie jest prawomocne), to zgodnie z art. 742 KPC obowiązany może w każdym czasie żądać uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia, którym udzielono zabezpieczenia, gdy odpadnie lub zmieni się przyczyna zabezpieczenia.

Jeżeli uprawniony do otrzymywania alimentów ukończy 18 lat i nie będzie się uczył ani nie będzie chory w stopniu uniemożliwiającym mu samodzielne utrzymanie się, to wtedy z pewnością odpadnie przyczyna zabezpieczenia.

Proponuję zatem na dzień dzisiejszy sprawdzić, czy nie doszło do zabezpieczenia zgodnie ze wskazanym przepisem tj. art. 730 § 2 KPC, bo nawet w głowie mi się nie mieści, aby tak bezprawnie mogło dojść do zablokowania takiej sumy (w ogóle, jakiejkolwiek ponad wymagalny dług). Jeżeli jednak na rzeczy jest coś innego a nie ww przepis, to proszę o kontakt, sam jestem bardzo ciekaw, pomyślimy co robić.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 5 Ocena średnia: 4.2]

15/05/2016

kategoria alimenty

Komentarze do 'Zabezpieczenie przyszłych alimentów na sumie uzyskanej z egzekucji z nieruchomości'

Subscribe to comments with RSS

  1. Dzień dobry mam podobną sytuacje czy jest możliwość skontaktowanie się z panem z tego artykułu Zabezpieczenie przyszłych alimentów na sumie uzyskanej z egzekucji z nieruchomości. pozdrawiam

    krzysztof

    18 Lip 17 21:13

  2. admin

    18 Lip 17 23:36

Skomentuj