Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Komornik nie przekazuje alimentów

Jeden komentarz

Pytanie: Stan faktyczny: ZUS przekazuje komornikowi 60% emerytury tytułem alimentów. Ten sam komornik zwrócił się do ZUS z wnioskiem o zajęcie emerytury na rzecz wierzyciela niealimentacyjnego. ZUS odmówił twierdząc, że nie może tego zrobić, do czasu zakończenia potrąceń alimentacyjnych. Komornik i tak przekazuje wierzycielowi niealimentacyjnemu pieniądze uzyskane z egzekucji alimentów. Czy komornik ma do tego prawo? Jeżeli tak to proszę o podanie podstawy prawnej.

Przeczytaj też: Czy komornik może zająć pieniądze przeznaczone na alimenty?

Odpowiedź: To muszą być (zakładając, że komornik działa zgodnie z przepisami) jakieś koszty egzekucyjne poniesione przez tego innego wierzyciela, zaliczki na wydatki egzekucyjne: Zaliczki na wydatki komornika. Te koszty korzystają z pierwszeństwa w zaspokajaniu przed alimentami, na podstawie art. 1025 § 1 pkt 1 kpc (kodeksu postępowania cywilnego). Dlatego komornik nie przekazuje wierzycielowi alimentów lecz przeznacza wyegzekwowane środki na zaspokojenie wierzyciela z tytułu poniesionych kosztów egzekucyjnych w tym lub we wcześniejszym postępowaniu egzekucyjnym przeciwko Panu które okazało się bezskuteczne.

Przeczytaj też: Kiedy komornik przestaje ściągać alimenty?

Najczęściej są to łącznie stosunkowo niewysokie kwoty które komornik ściągnie w przeciągu kilku miesięcy z Pana emerytury po czym znów zacznie zaspokajać wierzyciela alimentacyjnego. Chyba, że w tych kosztach są poniesione koszty na opis i oszacowanie nieruchomości dłużnika, może to być kilka tysięcy złotych.

Przeczytaj też: Pierwszeństwo, kolejność zaspokajania wierzycieli w egzekucji komorniczej

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

6 września, 2022

kategoria windykacja

tag ,

1 komentarz do 'Komornik nie przekazuje alimentów'

Subscribe to comments with RSS

  1. Ileż tych zaliczek może być kwotowo, 200, maksymalnie 300 złotych. Do ściągnięcia za jednym razem, po jednym zajęciu.

    ali

    10 wrz 22 o 04:49

Skomentuj