Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Odrzucenie spadku przez jednego ze spadkobierców, przyrost spadku. Uznanie odrzucenia spadku przez dłużnika za nieskuteczne.

skomentuj

Pytanie: Proszę o poradę w następującej sprawie: Zmarła moja mama, która w księdze wieczystej widniała jako jedyna właścicielka domu i działki. (działkę dostała od rodziców darowizną) zaczęła się sama budować. Wyszła po raz drugi za mąż i ma 2 synów. Obecnie Ci synowie zamieszkują właśnie w tym domu. Ja chcę się zrzec udziału w spadku. Ale główny problem jest w tym że mama nie dokonała rozwodu z moim ojczymem. I on teraz wchodzi do ponad połowy domu. On ma długi do Funduszu Alimentacyjnego. Spłaca ze swojej emerytury ( komornik zabiera). Ja u notariusza zrzeknę się spadku po mamie. Co powinien zrobić ojczym. Czy w ten sam dzień aktem darowizny przekazać swoją część synom. Ojczym od kilkunastu lat nie zamieszkuje z matką. Ma przyznane mieszkanie socjalne na którym też ma długi. Sprawa jest dosyć pilna ze względu na upływający 6 miesięczny okres do zrzeczenia się przeze mnie spadku.

Odpowiedź: Skoro spadkodawca już zmarł, to można odrzucić spadek a nie zrzec się spadku; to są dwie różne instytucje. I tak też, może Pani oczywiście odrzucić spadek przed notariuszem. Jeżeli ojczym nie chce przyjąć spadku, to też może po prostu odrzucić spadek przed notariuszem. Wówczas pozostali dwaj spadkobiercy czyli synowie przejmą odrzucony spadek – nastąpi dla nich tzw. przyrost spadku zgodnie z art. 965 Kodeksu cywilnego który stanowi, że jeżeli jest kilku spadkobierców testamentowych, a jeden z nich nie chce być spadkobiercą, to przeznaczony dla niego udział (w wyniku odrzucenia spadku) przypada pozostałym spadkobiercom testamentowym w stosunku do przypadających im udziałów.

Pytanie: Dziękuję za tak szybka odpowiedz. Mam jeszcze pytanie o długi oczyma. On ma komornika. Czy komornik nie będzie mógł wtedy w jakikolwiek sposób podważyć decyzji ojczyma o odrzucenie spadku żeby nadal dochodzić roszczeń dla funduszu alimentacyjnego?

Odpowiedź: Komornik nie ale wierzyciel owszem. Zgodnie bowiem z art. 1024 Kodeksu cywilnego jeżeli spadkobierca odrzucił spadek z pokrzywdzeniem wierzyciela, to wierzyciel taki może żądać, ażeby odrzucenie spadku zostało uznane za bezskuteczne w stosunku do niego. Uznania odrzucenia spadku za bezskuteczne można żądać w ciągu sześciu miesięcy od chwili powzięcia wiadomości o odrzuceniu spadku, lecz nie później niż przed upływem trzech lat od odrzucenia spadku.

Nasuwają się natomiast pytania czy po pierwsze, wierzyciel dowie się o tym (czy komornik się dowie i go poinformuje o tym) a po drugie to czy takiemu wierzycielowi będzie mu się chciało (gdy dowie się o tym) wszczynać postępowanie sądowe w celu uznania odrzucenia spadku za bezskuteczne względem niego.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 2 Ocena średnia: 3.5]

11/04/2016

kategoria spadek

Skomentuj